Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hải Phòng: Điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Thứ hai, 20-11-2023 | 11:50:00 AM GMT+7 Bản in
Hết tháng 10/2023, Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên 12.000 tỷ đồng, đạt 90,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 56% kế hoạch thành phố giao. Với tỷ lệ này, Hải Phòng đang đứng thứ 8 cả nước về tỷ lệ giải ngân kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đánh giá về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng, báo cáo từ UBND thành phố cho biết, thời gian qua, Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn.

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện phân bổ vốn theo đúng các quy định; ưu tiên nguồn vốn cho những dự án trọng điểm, dự án có tiến độ thi công tốt đang cần vốn...

Hải Phòng: Điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Công chức Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thực hiện rà soát số liệu thanh toán vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Với nguồn vốn ngân sách của thành phố cũng được phân bổ đúng theo nguyên tắc, tiêu chí, vì thế đã góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như đáp ứng được các yêu cầu về an sinh xã hội của thành phố.

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND thành phố Hải Phòng đang yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm này.

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng đã thực hiện tốt quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện. Theo đó, nguồn vốn đã được phân bổ chi tiết phù hợp với mục tiêu, nhu cầu của từng địa phương.

Tuy nhiên cũng theo báo cáo từ UBND thành phố Hải Phòng, mặc dù thực hiện tốt các giải pháp và đã đạt kết quả tích cực trong công tác giải ngân, nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ.

Cụ thể, theo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Tài chính TP. Hải Phòng, dự kiến thu nội địa năm 2023 ước đạt 42.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn chi đầu tư công hụt so với mức do HĐND thành phố đã giao là 689 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ, chương trình có tiến độ giải ngân chậm như: xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án gặp nhiều khó khăn, phải thực hiện cưỡng chế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Việc giải ngân vốn nước ngoài đang rất vướng ở nhiều khâu.

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND thành phố Hải Phòng đang yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm này.

UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các tổ công tác rà soát, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công của thành phố, đề xuất các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn; yêu cầu các chủ đầu tư chuẩn bị sẵn các hồ sơ, chứng từ để kịp thời giải ngân khi nguồn vốn được phép giải ngân hoặc phân bổ thêm để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công tại các đơn vị, địa phương.

Quyết tâm góp phần cùng địa phương hoàn thành giải ngân hết nguồn vốn được giao, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đang tiếp tục cải cách hành chính, công khai quy trình tiếp nhận, kiểm soát, luân chuyển hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường vai trò kiểm soát thanh toán; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo chính quyền các cấp kịp thời điều hành, quản lý ngân sách nhà nước. 

Theo Vân Hà (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-phong-diem-sang-trong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2023-139780.html

 

Ý kiến bạn đọc (0)