Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử. - Đối với một số trường hợp hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước có sử dụng phương thức điện tử để truy xuất nguồn gốc nhưng chỉ nhằm mục đích quản cáo, không chứa đựng các thông tin ghi nhãn bắt buộc thì cũng không cần thiết thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. - Đề xuất mở rộng hình thức thể hiện nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử không chỉ áp dụng đối với các nội dung ghi nhãn bắt buộc, mà còn áp dụng đối với một số nội dung khác theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2017. - Đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp được phép ghi nhãn bằng phương thức điện tử tại Điều 4. - Tại Điều 5 quy định hai hình thức thể hiện phương thức ghi nhãn điện tử, đề nghị quy định “nội dung nhãn hàng hóa được thể hiện bằng phương thức điện tử qua một trong hai hình thức sau: + Thể hiện website có chỉ dẫn cụ thể thông tin đường dẫn trên nhãn hàng hóa gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa. + Thể hiện trên mã quét có gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm hàng hóa. - Đề nghị thay đăng ký bằng công bố và doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mình công bố và nếu sai sẽ bị xử phạt theo quy định như việc đăng ký công bố sản phẩm/tự công bố sản phẩm thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018.

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:45:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử. - Đối với một số trường hợp hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước có sử dụng phương thức điện tử để truy xuất nguồn gốc nhưng chỉ nhằm mục đích quản cáo, không chứa đựng các thông tin ghi nhãn bắt buộc thì cũng không cần thiết thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. - Đề xuất mở rộng hình thức thể hiện nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử không chỉ áp dụng đối với các nội dung ghi nhãn bắt buộc, mà còn áp dụng đối với một số nội dung khác theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2017. - Đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp được phép ghi nhãn bằng phương thức điện tử tại Điều 4. - Tại Điều 5 quy định hai hình thức thể hiện phương thức ghi nhãn điện tử, đề nghị quy định “nội dung nhãn hàng hóa được thể hiện bằng phương thức điện tử qua một trong hai hình thức sau: + Thể hiện website có chỉ dẫn cụ thể thông tin đường dẫn trên nhãn hàng hóa gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa. + Thể hiện trên mã quét có gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm hàng hóa. - Đề nghị thay đăng ký bằng công bố và doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mình công bố và nếu sai sẽ bị xử phạt theo quy định như việc đăng ký công bố sản phẩm/tự công bố sản phẩm thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Sữa Việt Nam

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

- Dự thảo Thông tư bất cập, gây khó cho doanh nghiệp, khó thực hiện.

- Tạo ra giấy phép con mới, tạo rào cản cho doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công thương – Cục Quản lý chất lượng hàng hóa

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)