Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung số 43/2017/NĐ-CP: - Không thay đổi cho những lĩnh vực đã có quy định rõ ràng và không vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước như nhãn hàng hóa là thực phẩm - Nên quy định ghi những tiêu chí cơ bản (như Nhật Bản), quy định cho nhóm thực phẩm phù hợp với nội dung thành phần dịnh dưỡng cần cảnh báo và quy định cụ thể về lộ trình áp dụng cũng như nhóm hàng hóa áp dụng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam vì hiện nay tại Việt Nam các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ cũng như quy mô hộ gia đình chiếm đa số. - Chỉ bổ sung quy định cho nhứng lĩnh vực còn thiếu hoặc bất cập để tháo gỡ khó khăn cho sản xuát, kinh doanh; khắc phục những nguy cơ nghiêm trọng đến an sinh xã hội khi đã có báo cáo tác động chứng minh

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:43:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung số 43/2017/NĐ-CP: - Không thay đổi cho những lĩnh vực đã có quy định rõ ràng và không vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước như nhãn hàng hóa là thực phẩm - Nên quy định ghi những tiêu chí cơ bản (như Nhật Bản), quy định cho nhóm thực phẩm phù hợp với nội dung thành phần dịnh dưỡng cần cảnh báo và quy định cụ thể về lộ trình áp dụng cũng như nhóm hàng hóa áp dụng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam vì hiện nay tại Việt Nam các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ cũng như quy mô hộ gia đình chiếm đa số. - Chỉ bổ sung quy định cho nhứng lĩnh vực còn thiếu hoặc bất cập để tháo gỡ khó khăn cho sản xuát, kinh doanh; khắc phục những nguy cơ nghiêm trọng đến an sinh xã hội khi đã có báo cáo tác động chứng minh

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Sữa Việt Nam

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Dự thảo Nghị định sửa đổi bất cập, trái với thông lệ quốc tế, đặc biệt là Hiệp định EVFTA vừa mới thông qua, tạo nên các rào cản thương mại, gây khó cho doanh nghiệp, khó khả thi.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công thương

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (1)