Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Được xác minh năng lực nhà thầu trước khi ký hợp đồng

Thứ hai, 22-02-2016 | 14:08:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư, bên mời thầu tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đỗ Hữu Tài (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị được hướng dẫn xử lý tình huống đấu thầu như sau:

Công ty A tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm một số vật tư thiết bị điện nằm trong kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015. Hồ sơ mời thầu (HSMT) có quy định, thời điểm phát hành HSMT là ngày 15/8/2015; thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 15/9/2015; hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 30 ngày kể từ ngày đóng thầu.

Ba nhà thầu B, C, D tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên và giá chào thầu của nhà thầu B là thấp nhất.

Ngày 10/10/2015, căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và biên bản thương thảo hợp đồng, Công ty A ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu B trúng thầu và mời nhà thầu này vào hoàn thiện hợp đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, Công ty A nhận được một số tài liệu cho thấy điều kiện tài chính thực tế của nhà thầu B không còn đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính để thực hiện gói thầu theo HSMT.

Ông Tài hỏi, trong trường hợp này, công ty A có thể mời nhà thầu tiếp theo vào thương thảo không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 64 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu.

Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

Theo đó, trường hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng, chủ đầu tư có đủ căn cứ chứng minh nhà thầu trúng thầu không còn đủ năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu HSMT để thực hiện gói thầu thì bên mời thầu, chủ đầu tư xem xét hủy kết quả lựa chọn nhà thầu với nhà thầu này và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo đáp ứng yêu cầu của HSMT vào thương thảo hợp đồng.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)