Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Dự toán được duyệt có thể thay thế giá gói thầu

Thứ tư, 22-02-2017 | 16:13:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Mạnh Hùng (Công ty Quản lý bay miền Bắc) hỏi: Dự án được duyệt có giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu thì có phải lập và phê duyệt dự toán gói thầu không? Nếu lập và phê duyệt dự toán gói thầu thì có được thay đổi đơn giá, giá gói thầu trong dự án, kế hoạch đấu thầu được duyệt không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm giá gói thầu đối với từng gói thầu.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 43 của Luật này, một trong các điều kiện để xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp là có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Đối với trường hợp của công dân, việc xây dựng dự toán gói thầu thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu theo quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)