Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Dự kiến khung giá dịch vụ thủy lợi của Công ty Bắc Hưng Hải

Thứ ba, 05-11-2019 | 15:21:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định về khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi và Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

 Theo đó, Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác kết hợp phát điện là từ 7,8 - 8,2% giá trị sản lượng điện thương phẩm.

 Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác kết hợp giao thông (vận tải thủy qua âu thuyền) của Công ty Bắc Hưng Hải có mức khung là từ 6.521 - 7.138 đồng/tấn/lượt.

 Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nêu trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được xác định trong điều kiện thời tiết bình thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác). Trong trường hợp có biến động, các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi và cơ quan quản lý nhà nước có thể điều chỉnh khung giá và giá cụ thể.

 Khi thu tiền, các đơn vị lập, sử dụng hóa đơn theo quy định về hóa đơn bán hàng hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nguồn thu sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phần còn lại được để lại đơn vị sử dụng theo quy định.

 Căn cứ khung giá quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

 Đối với công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư và công trình thủy lợi đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước thì giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được xác định theo hợp đồng giữa các bên căn cứ vào khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác quy định tại thông tư này.

 Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 Theo KL(Báo Chính phủ)

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Du-kien-khung-gia-dich-vu-thuy-loi-cua-Cong-ty-Bac-Hung-Hai/379039.vgp

Ý kiến bạn đọc (0)