Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đơn vị trực thuộc chủ đầu tư có được tham gia đấu thầu?

Thứ ba, 08-03-2016 | 14:22:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh có đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, hoạt động tài chính độc lập. Hiện Ban Quản lý có dự án xây dựng trụ sở của Ban, vậy Trung tâm nêu trên có được làm đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế cho dự án không?

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Trung tâm Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh.  Do vậy, trường hợp Trung tâm Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng tham gia gói thầu Tư vấn giám sát và thiết kế thuộc dự án do Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc làm chủ đầu tư sẽ không bảo đảm được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)