Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đơn giản thủ tục hành chính khâu thông quan

Thứ tư, 13-07-2016 | 10:01:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Công ty JFE SHOJI STEEL Viet Nam Co.,Ltd (Đồng Nai) phản ánh một số vướng mắc liên quan đến thủ tục kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ.

Theo phản ánh của Công ty, trước đây các chứng từ yêu cầu khi kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu chỉ gồm: Các báo cáo thanh lý, tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng bản gốc; nhân viên hải quan kiểm tra tại cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên hiện nay các chứng từ yêu cầu gồm các báo cáo thanh lý, tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng bản gốc, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho; tài khoản kế toán bằng file excel; nhân viên hải quan kiểm tra tất cả chứng từ tại doanh nghiệp.

Sự điều chỉnh thủ tục như nêu trên gây khó khăn cho Công ty như tốn nhiều thời gian để điền chứng từ và dữ liệu cho Hải quan, doanh nghiệp phải cử nhân viên cùng làm việc với cán bộ hải quan để giúp họ hiểu các dữ liệu kế toán.

Do vậy, Công ty JFE SHOJI STEEL Viet Nam Co.,Ltd kiến nghị Cục Hải quan Đồng Nai áp dụng quy trình cũ, nhân viên Hải quan kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan và doanh nghiệp chỉ cần nộp những giấy tờ cần thiết như trước đây.

Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trả lời như sau:

Quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính theo hướng đơn giản thủ tục hành chính khâu thông quan như: doanh nghiệp không phải thông báo hợp đồng gia công; không phải thông báo danh mục mã nguyên liệu nhập khẩu, danh mục mã sản phẩm xuất khẩu; không phải thông báo định mức sử dụng nguyên liệu.

Việc quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu chuyển sang khâu sau khi hàng hoá được thông quan như: kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất, kiểm tra tình hình tồn kho nguyên liệu, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan.

Do trong khâu thông quan doanh nghiệp không phải khai báo các thông tin liên quan đến quản lý nguyên liệu, vì vậy đối với những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu, doanh nghiệp xuất trình tất cả các chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để cơ quan hải quan kiểm tra.

Như vậy, so với trước đây, doanh nghiệp phải khai báo các thông tin đầy đủ ngay tại khâu thông quan, sau đó cơ quan hải quan sẽ dựa trên các thông tin mà doanh nghiệp đã khai báo để kiểm tra, thì nay quy định đã thay đổi theo hướng đơn giản thủ tục hành chính khâu thông quan và chuyển sang việc doanh nghiệp phải xuất trình sau nếu thuộc diện phải kiểm tra, do vậy, việc doanh nghiệp đề nghị áp dụng như trước đây là không thể thực hiện được.

Theo Thu Hằng(Cạnh tranh quốc gia)
Ý kiến bạn đọc (0)