Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đơn dự thầu ghi sai tên gói thầu thì có hợp lệ?

Thứ bẩy, 09-07-2016 | 23:31:00 PM GMT+7 Bản in
Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đơn dự thầu ghi sai tên gói thầu nhưng các nội dung khác của hồ sơ dự thầu ghi đúng tên gói thầu thì hồ sơ dự thầu vẫn được xem xét tiếp.

Theo phản ánh của ông Hoàng Vũ Tưởng (TP. Hồ Chí Minh), trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu, tổ chuyên gia gặp tình huống đấu thầu và xử lý như sau:

- Nhà thầu ghi trong đơn dự thầu theo mẫu trong Thông tư số03/2015/TT-BKHĐT đúng tên gói thầu trên phần tiêu đề. Nhưng trong nội dung đơn dự thầu ghi sai tên gói thầu, bảng tổng hợp giá thầu ghi đúng tên gói thầu. Tổ chuyên gia cho nhà thầu xác nhận lại tên gói thầu trong nội dung đơn và chấp nhận đơn dự thầu hợp lệ.

- Giá dự thầu phần bằng chữ bị sai so với giá ghi bằng số trong đơn dự thầu nhưng giá dự thầu trong bảng tổng hợp đúng cả phần bằng số và bằng chữ. Tình huống này được coi như giá trong đơn dự thầu không khớp giá trong bảng giá tổng hợp, Tổ chuyên gia lấy giá trị trong bảng giá tổng hợp để sửa lỗi hiệu chỉnh và đánh giá, đơn dự thầu vẫn đánh giá hợp lệ.

- Nhà thầu ghi hiệu lực của HSDT từ 10 giờ 00 (giờ mở thầu) trong khi giờ đóng thầu là 9 giờ 00. Tổ chuyên gia đánh HSDT hợp lệ do thời điểm đóng thầu theo Điều 4 Luật Đấu thầu tính theo ngày có thời điểm đóng thầu nên nhà thầu bị sai giờ, đúng ngày vẫn hợp lệ.

Ông Tưởng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách xử lý tình huống của Tổ chuyên gia nêu trên có đúng theo quy định Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định HSDT hợp lệ phải có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT); giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp.

Đối với trường hợp của ông Hoàng Vũ Tưởng, đơn dự thầu ghi sai tên gói thầu nhưng các nội dung khác của HSDT ghi đúng tên gói thầu thì HSDT vẫn được xem xét tiếp.

Liên quan đến giá dự thầu, trường hợp phần giá trị ghi bằng chữ trong đơn dự thầu viết sai so với nội dung bằng số và nội dung bằng số phù hợp với giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp thì HSDT vẫn được xem xét tiếp.

Về hiệu lực của HSDT, theo quy định tại khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT là số ngày được quy định trong HSMT và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

Theo đó, nếu HSMT quy định HSDT phải có hiệu lực từ thời điểm đóng thầu (9 giờ) thì HSDT quy định hiệu lực HSDT từ thời điểm mở thầu (10 giờ) bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT đối với nội dung này.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)