Theo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, ngày 24/1/2023, Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) thông báo bãi bỏ quy định doanh nghiệp nhập khẩu phải xin phép cấp ngoại tệ trước khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, SBP lại ban hành quy định mới có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2023. Theo đó các ngân hàng thương mại Pakistan được phép làm thủ tục và giải phóng chứng từ cho doanh nghiệp nhập khẩu đối với các lô hàng đã đến cảng Pakistan hoặc được giao từ 18/1/2023 trở về trước, với điều kiện doanh nghiệp nhập khẩu thỏa thuận với đối tác thanh toán chậm 180 ngày hoặc thanh toán từ nước thứ ba.

Doanh nghiệp cần lưu ý trong thanh toán khi xuất khẩu sang thị trường Pakistan
Chế biến thanh long xuất khẩu sang thị trường Pakistan. Ảnh: TL

Đây là giải pháp cấp bách của SBP để đối phó với tình trạng thiếu ngoại tệ ngày càng gay gắt của Pakistan. Thương vụ Việt Nam tại Pakistan khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam: Đề nghị đối tác Pakistan thanh toán từ nước thứ ba; báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị ngân hàng hỗ trợ phương thức thanh toán chậm 180 ngày; tìm hướng tiêu thụ khác chuẩn bị cho tình huống Pakistan vỡ nợ quốc gia, không còn ngoại tệ để thanh toán./.

 

Theo Hải Anh (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/doanh-nghiep-can-luu-y-trong-thanh-toan-khi-xuat-khau-sang-thi-truong-pakistan-120828.html