Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Định mức kinh phí chi cho diễn đàn hợp tác kinh tế APEC 2017

Thứ hai, 07-03-2016 | 09:01:00 AM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BTC-VPCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017.

Theo đó, Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BTC-VPCP  quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 (sau đây viết tắt là APEC 2017) tại Việt Nam.

Thông tư quy định mức chi cụ thể như sau: Đối với Đại biểu và các đoàn khách dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 là  đối tượng được Chính phủ Việt Nam đài thọ thì thực hiện các nội dung và mức chi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2017: Các thành viên UBQG về APEC 2017, Trưởng các Tiểu ban APEC 2017, Trưởng Ban Thư ký APEC 2017 không quá 300.000 đồng/ngày/người; thành viên các Tiểu ban APEC 2017 và Ban Thư ký APEC 2017 mức chi là 250.000 đồng/ngày/người; Thành viên các Tổ, nhóm, ban công tác trực thuộc các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC do các Trưởng Tiểu ban và Trưởng Ban Thư ký APEC 2017 ra quyết định bằng văn bản huy động phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017 không quá 200.000 đồng/ngày/người….

Chi hỗ trợ cước điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên: Mức chi áp dụng khoán trong thời gian tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2017 như sau: Các thành viên UBQG, Trưởng các Tiểu ban và Trưởng Ban Thư ký APEC 2017 là 500.000 đồng/người; thành viên các Tiểu ban và Ban thư ký APEC 2017 là 300.000 đồng/người. Trường hợp cần thiết, Trưởng các Tiểu ban hoặc Trưởng Ban Thư ký APEC 2017 quyết định danh sách cán bộ được thanh toán cước điện thoại di động hoặc được thuê máy điện thoại di động, khoán mức cước tối đa không quá 300.000 đồng/người.

Chi tổ chức các Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC 2017: Đối tượng được Chính phủ Việt Nam đài thọ thực hiện các nội dung và mức chi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ các Hội nghị cấp Bộ trưởng: Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ, ăn, nghỉ của cán bộ, công chức, nhân viên và các lực lượng tình nguyện được áp dụng như mức chi tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Chi tổ chức các Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM): Đối tượng được Chính phủ Việt Nam đài thọ: Thực hiện các nội dung và mức chi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ các Hội nghị SOM: Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ, ăn, nghỉ của cán bộ, công chức, nhân viên và các lực lượng tình nguyện (lái xe, bảo vệ, lễ tân, sỹ quan liên lạc, tình nguyện viên, nhân viên hợp đồng ngắn hạn) được áp dụng như mức chi tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Chi tổ chức các hoạt động bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2017:  Các đại biểu tham dự các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2017 tự lo tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, đi lại, lệ phí và các chi phí khác. Trường hợp đặc biệt thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức chi cho giải khát giữa giờ tối đa 200.000 đồng/ngày/người; Mỗi hoạt động bên lề chỉ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi tối đa 1.200.000 đồng/người (chưa bao gồm thuế, phí dịch vụ); quà lưu niệm cho các Trưởng đoàn: Tối đa 1.000.000 đồng/người.

Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2017 tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ, ăn, nghỉ của các lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ (cán bộ, nhân viên, lái xe, bảo vệ, lễ tân, sỹ quan liên lạc, tình nguyện viên, nhân viên hợp đồng ngắn hạn...) được áp dụng như mức chi tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2016./.

Hồng Quyên (Thời báo tài chính Việt nam)

 

Ý kiến bạn đọc (0)