Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thứ năm, 09-06-2022 | 13:58:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Nguyễn Ngọc Hà (Hải Phòng) là viên chức ngành Giáo dục từ năm 2009, được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III, hưởng phụ cấp thâm niên. Ngày 15/9/2021, bà có quyết định bổ nhiệm ngạch công chức ngành Giáo dục. Tuy nhiên, ngày 20/12/2021, bà được điều động về làm giáo viên trường THPT.

Hiện nay, khi chuyển về công tác tại trường THPT thì bà Hà không được hưởng 30% phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên theo quy định. Bà Hà hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn Quyết định này. Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm nhà giáo thuộc biên chế trả lương đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 quy định: "Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật."

Căn cứ quy định trên, khi được chuyển về công tác tại trường THPT, bà Nguyễn Ngọc Hà làm ở vị trí nào thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí đó. Để được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên bà phải được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT và trực tiếp tham gia giảng dạy trong nhà trường.

Theo Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-duoc-huong-phu-cap-uu-dai-va-phu-cap-tham-nien-nha-giao-102220607112335105.htm

Ý kiến bạn đọc (0)