Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện cấp phép tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Thứ năm, 30-06-2022 | 14:28:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty của bà Trương Thị Minh Lài (Đà Nẵng) có nhu cầu cho thuê ván chèo thuyền đứng (S.U.P) trên sông. Công ty đã đăng ký kinh doanh, xin giấy phép lữ hành quốc tế, nhân viên cũng đã có chứng chỉ cứu hộ cứu nạn. Công ty cũng có phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như danh sách thiết bị và việc bảo trì thiết bị.

Tuy nhiên sau khi mua sắm thiết bị, công ty được biết là cần phải có giấy phép sử dụng mặt nước. Công ty đã liên hệ Sở Giao thông vận tải nhưng vẫn chưa được trả lời và hướng dẫn thỏa đáng. Bà Lài đề nghị được hướng dẫn để công ty có hướng xử lý và tạo điều kiện cho công ty triển khai hoạt động.

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Các loại hình hoạt động vui chơi giải trí dưới nước hoặc hoạt động thể thao dưới nước phải được cơ quan có thẩm quyền quy định điều kiện hoạt động (đối với nội dung kinh doanh thuê ván chèo trên sông, đề nghị liên hệ Sở Du lịch để được hướng dẫn). 

Sở Giao thông vận tải chỉ cấp phép hoặc tham mưu UBND Thành phố cấp phép vùng nước (tùy theo vùng được quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 5/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước) để tổ chức hoạt động đối với các loại hình được phép hoạt động.

Hiện nay UBND Thành phố đã giao Sở Du lịch đề xuất các vùng được phép tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước theo quy định để làm cơ sở xem xét cấp phép vùng nước hoạt động theo quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP. 

Sau khi có chủ trương của UBND Thành phố, các doanh nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP để được xem xét cấp phép hoạt động.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị trong thời gian chưa được cấp phép hoạt động, yêu cầu doanh nghiệp không tự ý tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-cap-phep-to-chuc-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-duoi-nuoc-102220615112331172.htm

Ý kiến bạn đọc (0)