Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện bổ nhiệm chức danh viên chức dân số

Thứ hai, 31-07-2017 | 14:43:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư 08/2016TTLT-BYT-BNV phải căn cứ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Bà Nguyễn Thị Trúc Ly công tác trong ngành dân số-kế hoạch hóa gia đình của một huyện tại tỉnh Vĩnh Long. Bà phụ trách công việc kế toán, truyền thông một số đề án của ngành. Khi Nghị định 56/2011/NĐ-CPđược ban hành, bà được hưởng 30% phụ cấp nhưng đến tháng 3/2017, Sở Y tế cắt hưởng chế độ này.

Ngày 15/4/2016, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số, theo đó, kế toán các Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng không được chuyển mã ngạch về viên chức dân số.

Bà Ly đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long áp dụng như vậy có đúng không? Bà có được hưởng chế độ gì không và làm thế nào mới được chuyển ngạch?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Căn cứ Điều 2 của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2017 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thì đối tượng áp dụng như sau:

“1. Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13) để thực hiện các công việc sau:…

2. Công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lương không có 2 chữ số đầu của mã ngạch 16 hoặc 13), đang đảm nhận các công việc sau:

a) Vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị y tế;

b) Nuôi, trồng động vật, thực vật, côn trùng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu y dược học;

c) Làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc truyền thông giáo dục sức khoẻ.

3. Công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện, trung tâm thuộc các chuyên khoa sau: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý và pháp y”.

Trên cơ sở đó, bà Nguyễn Thị Trúc Ly không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập do bà Ly hiện đang đảm nhận công việc kế toán của đơn vị, đang xếp ngạch: Kế toán viên (Cao đẳng), mã ngạch: 06a031.

Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp dân số

Căn cứ Điều 7, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 08/2016TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, chức danh nghề nghiệp dân số:

"Điều 7. Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

1. Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch này.

2. Khi bổ nhiệm từ ngạch hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp dân số tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Điều 8. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp

1. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II (mã số V.08.10.27) đối với viên chức hiện đang làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này, hiện đang xếp lương ở ngạch tương đương chuyên viên chính.

2. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III (mã số V.08.10.28) đối với viên chức hiện đang làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này, hiện đang xếp lương ở ngạch tương đương ngạch chuyên viên.

3. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV (mã số V.08.10.29) đối với viên chức hiện đang làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này, hiện đang xếp lương ở ngạch tương đương ngạch cán sự”.

Từ cơ sở trên, bà Nguyễn Thị Trúc Ly hiện là kế toán của đơn vị, đang xếp ngạch Kế toán viên (Cao đẳng), mã ngạch: 06a031 nên không thuộc đối tượng được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức dân số.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)