Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều chỉnh giá hợp đồng khi Bộ công bố định mức mới?

Thứ ba, 21-02-2017 | 09:08:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty CP Licogi 16 đề nghị được hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng khi thi công công trình Quốc lộ 1A.

Công ty CP Licogi 16 tham gia thi công công trình Quốc lộ 1A theo hình thức chỉ định thầu. Trong quá trình lập hồ sơ đề xuất cho công tác khoan cọc khoan nhồi, Công ty áp dụng định mức theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng. Tuy nhiên, ngày 29/5/2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ban hành Quyết định số 588/QĐ-BXD về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Công ty CP Licogi 16 hỏi, một số khối lượng khoan từ tháng 6/2014 trở đi Công ty có được áp dụng định mức theo Văn bản số 1776/BXD-VP không hay phải áp dụng định mức điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 588/QĐ-BXD?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hợp đồng xây dựng đã ký giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật là căn cứ để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Định mức do Bộ Xây dựng công bố là căn cứ để lập đơn giá, dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng xây dựng có quy định về việc điều chỉnh giá hợp đồng khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới thì các bên thực hiện điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận của hợp đồng đã ký, không trái với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và phù hợp thỏa thuận của hợp đồng, quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)