Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất hỗ trợ về vốn, lãi xuất, thuế

Thứ tư, 25-06-2020 | 09:51:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất hỗ trợ về vốn, lãi xuất, thuế

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Hỗ trợ doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT vượt qua khủng hoảng đại dịch Covid-19.

 - Hỗ trợ về vốn: được vay ưu đãi của Chính phủ, các ngân hàng thương mại (theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ);

- Hỗ trợ về lao động: được vay trả lương với lãi suất 0% (theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ); hoãn, giãn thời hạn nộp các loại bảo hiểm cho người lao động (theo công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3 của BHXH Việt Nam), phí công đoàn (theo công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam);

- Hỗ trợ về tín dụng: hoãn, giãn thời gian trả nợ các khoản nợ vay tới hạn và miễn, giảm lãi, phí Ngân hàng (theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước);

- Hỗ trợ về thuế: hoãn, giãn và giảm các loại thuế;

- Hỗ trợ về chi phí sử dụng đất: gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hỗ trợ về chi phí sử dụng hạ tầng: Giảm giá điện, cước viễn thông Internet.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)