Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất hỗ trợ vay vốn, thuế

Chủ nhật, 25-06-2020 | 09:57:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất hỗ trợ vay vốn, thuế

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Hỗ trợ doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT vượt qua khủng hoảng đại dịch Covid-19.

 1. Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin vượt qua khó khăn: Cộng đồng doanh nghiệp hết sức tin tưởng và trông đợi những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và các Bộ, Ngành. VINASA kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành hữu quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin cũng như các doanh nghiệp ICT nói chung gặp khó khăn do dịch Covid 19 được áp dụng các chính sách hỗ trợ:
  - Hỗ trợ về vốn: Được vay ưu đãi của Chính phủ, các ngân hàng thương mại (theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ);
  - Hỗ trợ về lao động: Được vay trả lương với lãi suất 0% (theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ); hoãn, giãn thời gian nộp các loại bảo hiểm cho người lao động (theo tinh thần Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam), phí công đoàn (theo tinh thần Công văn số 245/TLĐ ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam);
  - Hỗ trợ về tín dụng: hoãn, giãn thời gian trả nợ các khoản nợ vay tới hạn và miễn, giảm lãi, phí ngân hàng (theo tinh thần Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước);
  - Hỗ trợ về thuế: hoãn, giãn và giảm các loại thuế;
  - Hỗ trợ về chi phí sử dụng đất: gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của

Chínhphủ;
- Hỗ trợ về chi phí sử dụng hạ tầng: giảm giá điện, cước viễn thông internet.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Bộ Thông tin và truyền thông / Bộ Khoa học và công nghệ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)