Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất danh mục hàng hóa áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thứ ba, 26-09-2023 | 14:04:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia.

 

 

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm: Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Quản lý dự án có nhu cầu mua sắm tài sản quy định.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; bao gồm:

a) Xe ô tô phục vụ công tác chung 4 – 5 chỗ ngồi.

b) Xe ô tô phục vụ công tác chung 7 – 9 chỗ ngồi.

Danh mục quy định trên không áp dụng đối với tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dụng tại đơn vị vũ trang nhân dân; tài sản của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Dự thảo nêu rõ, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định nêu trên được thực hiện theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Đấu thầu năm 2023.

Trong thời gian chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia tự tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-xuat-danh-muc-hang-hoa-ap-dung-mua-sam-tap-trung-cap-quoc-gia-102230925100538565.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)