Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Thứ tư, 10-08-2022 | 10:02:00 AM GMT+7 Bản in
Tại chương XIII dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung.
Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất - Ảnh 1.

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Chương này đề xuất quy định về quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: Đề xuất bổ sung quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đóng trụ sở tại khoản 2 Điều 192.

Đề xuất bổ sung thêm quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm mà đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chưa khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp thì được thế chấp, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất tại khoản 2 Điều 212.

Bên cạnh đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 206 cho phép tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng đất được hình thành do mua cổ phần, phần vốn góp thì có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đề xuất bổ sung quyền và nghĩa vụ sử dụng đất để xây dựng công trình trên không tại Điều 210 dự thảo Luật.

Sửa đổi điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất: Sửa đổi quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo hướng trường hợp thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa thì không yêu cầu phải có Giấy chứng nhận tại điểm a khoản 1 Điều 211, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 212.

Đề xuất bổ sung quy định đối với khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô tại điểm a khoản 1 Điều 216. Bổ sung quy định khoản 4 Điều 211 việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Tuệ Văn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-xuat-bo-sung-quyen-cua-nguoi-su-dung-dat-10222080916171133.htm

 

Ý kiến bạn đọc (0)