Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:59:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VP Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)