Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị điều chỉnh khung: Người lao động trong một số ngành đặc thù, bố trí nghỉ việc luân phiên 15 ngày là đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Thứ sáu, 29-05-2020 | 14:10:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị điều chỉnh khung: Người lao động trong một số ngành đặc thù, bố trí nghỉ việc luân phiên 15 ngày là đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Vận tải ô tô VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Theo Nghị quyết 42, người lao động nghỉ việc 30 ngày mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc tãm hoãn hợp đồng lao động. Tuy nhiên hiện nay việc tuyển dụng lao động khó khăn cũng như tạo chuyên ngành vận tải rất tốn kém, vì vậy các doanh nghiệp vận tải ô tô phải bố trí làm việc và nghỉ luân phiên 15 ngày trong tháng để giữ chân lao động.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)