Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị có các chính sách miễn, giảm các khoản phải nộp thuộc chức năng của Chính phủ như miễn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, phí công đoàn, tiền thuê đất…

Thứ hai, 29-05-2020 | 09:16:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị có các chính sách miễn, giảm các khoản phải nộp thuộc chức năng của Chính phủ như miễn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, phí công đoàn, tiền thuê đất…

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)