Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chủ tịch Quốc hội: Luật Quy hoạch mới phải giải quyết được vướng mắc trong thực tế

Thứ ba, 23-04-2024 | 10:30:00 AM GMT+7 Bản in
Liên quan tới dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, các quy định giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn, xem xét việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp quy hoạch không phù hợp với thực tế.

Sáng 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn (QHĐT&QHNT).

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày tờ trình dự án luật.

Bộ trưởng cho biết, qua 14 năm thi hành Luật QHĐT, 9 năm thi hành Luật Xây dựng, cùng với những yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: QH

Do đó, dự án luật đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh với những điểm mới cơ bản như: Quy định rõ hệ thống QHĐT và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch; tách bạch và làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ về quy hoạch;

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh QHĐT và nông thôn; Đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh;

Bổ sung, quy định rõ về nội dung quy hoạch không gian ngầm đối với các đô thị trực thuộc tỉnh và quy định quy hoạch không gian ngầm được lập riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị mới dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng không gian, gắn kết đồng bộ không gian xây dựng trên và dưới mặt đất, mặt nước…

Chu-nhiem-Vu-Hong-Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: QH

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, cần phân định rõ vị trí, vai trò của các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch, bảo đảm sự liên kết, khớp nối, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn về nội dung giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực, khó khăn cho công tác quản lý, tạo rào cản đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, cần thực hiện phân cấp và phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý QHĐT&QHNT. Cắt giảm thủ tục hành chính trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh QHĐT&QHNT, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế "xin - cho", "lợi ích nhóm" trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án "treo", chậm triển khai thực hiện trên thực tế.

Bày tỏ đồng tình với dự án luật, tuy nhiên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, cần rà soát quy định về khu chức năng trong Luật Xây dựng, Luật Đất đai để tránh mâu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo sự thống nhất trong các quy định của pháp luật.

Cho ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhận thấy, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hồ sơ của dự án luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 7.

Cần điều chỉnh quy hoạch khi không phù hợp với thực tế

Đánh giá cao công tác chuẩn bị dự án luật công phu trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến thẩm tra và các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện về hồ sơ dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội thống nhất cách tiếp cận của dự án luật. Một mặt kế thừa Luật QHĐT hiện hành, mặt khác cụ thể hóa các nội dung, bổ sung một số quy định mới, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn bất cập và bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Empty

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, dự án luật cần có rà soát để làm rõ, giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị; quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu; tiêu chí tiêu chuẩn QHĐT gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình TOD; tiêu chí thiết yếu trong QHĐT, QHNT…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần nghiên cứu giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn, xem xét về việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp quy hoạch không phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật luật này với các luật liên quan. Về điều khoản chuyển tiếp, liên quan đến Điều 38, 61 dự thảo luật, nên biên tập theo hướng đối với quy hoạch đã được thẩm định theo quy định pháp luật sẽ tiếp tục theo quy định cũ nhằm đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt cho việc thẩm định hồ sơ.

Tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sẽ rà soát, tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung và dự kiến có báo cáo giải trình rõ thêm các vấn đề liên quan đến các điểm mới, phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất đồng bộ, đối tượng điều chỉnh…

Theo Vũ Phạm (Tạp chí điện tử Nhà đầu tư)

https://nhadautu.vn/chu-tich-quoc-hoi-luat-quy-hoach-moi-phai-giai-quyet-duoc-vuong-mac-trong-thuc-te-d85306.html

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)