Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính sách cho phép DN được vay Ngân hàng chính sách với lãi suất 0% nhưng lại yêu cầu DN phải trả trước cho người lao động 50% lương cơ bản, DN phải đóng đủ BHXH quý I/2020 là khó thực hiện, đề nghị cho phép DN được thỏa thuận với người lao động cho trả sau khoản này.

Thứ tư, 03-06-2020 | 13:41:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Chính sách cho phép DN được vay Ngân hàng chính sách với lãi suất 0% nhưng lại yêu cầu DN phải trả trước cho người lao động 50% lương cơ bản, DN phải đóng đủ BHXH quý I/2020 là khó thực hiện, đề nghị cho phép DN được thỏa thuận với người lao động cho trả sau khoản này.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Chính sách cho phép DN được vay Ngân hàng chính sách với lãi suất 0% nhưng lại yêu cầu DN phải trả trước cho người lao động 50% lương cơ bản, DN phải đóng đủ BHXH quý I/2020 là khó thực hiện, đề nghị cho phép DN được thỏa thuận với người lao động cho trả sau khoản này.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng chính sách; Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)