Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính sách an sinh XH chưa công bằng với NLĐ 2 khu vực Nhà nước & tư nhân

Thứ bẩy, 31-01-2018 | 17:31:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Chính sách an sinh XH chưa công bằng với NLĐ 2 khu vực Nhà nước & tư nhân

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Việc duy trì 2 mức lương tối thiểu (Lương tối thiểu chung cho khu vực công chức nhà nước, Lương tối thiểu vùng cho DN) kéo theo sự phân biệt về chính sách BHXH , không công bằng về Bảo hiểm Xã hội:

Với  CNV nhà nước: Tiền lương hưu = bình quân tiền lương đóng BHXH 5 năm cuối; DN là bình quân tiền lương đóng BHXH suốt thời gian đóng BHXH. Cụ thể:

+ Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định: 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995…

+ Thời gian đóng BHXH không theo thang bảng lương nhà nước: là bình quân toàn bộ thời gian.

+ Sau gần 10 năm nữa (đến 2025) mới thống nhất tính bình quân của toàn bộ thời gian giữa 2 khu vực

Điều này rất thiệt thòi cho người lao động làm việc cho khu vực tư nhân trước năm 2000.

Kiến nghị: Áp dụng thống nhất là bình quân lương đóng BHXH 5 năm (hoặc 10 năm) cuối cùng cho cả khu vực Nhà nước & tư nhân.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)