Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:20:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 028 3932 6598

Fax: 028 3932 5472

Lãnh đạo đơn vị
Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Kiêm Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan:‎ (028)39326598 

Fax: (028) 39325472

 
Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325495

Fax: 028 3932 5472

 
Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325281

Fax: 028 3932 5472

 
Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan: 028 39325281

Fax: 028 3932 5472

 

Ý kiến bạn đọc (1)