Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chi nhánh tại Cần Thơ

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:38:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Cần Thơ

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0292 3824918

Fax: 0292 3824169

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 – Ext 106

Fax: 0292 3824169

 
 
Bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 122

Fax: 0292 3824169

 
Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 116

Fax: 0292 3824169

 
Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918

Fax: 0292 3824169

Ý kiến bạn đọc (1)