Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chế độ đối với trí thức trẻ công tác tại huyện nghèo

Thứ ba, 01-08-2017 | 16:21:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Văn Thuấn là đội viên Dự án trí thức trẻ theo Nghị quyết 30a về công tác tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La theo hợp đồng 5 năm từ ngày 13/5/2013. Ông Thuấn hỏi, sau khi hết hạn hợp đồng ông có được tiếp tục gia hạn hoặc bố trí công việc khác hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 64 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, các tỉnh có huyện nghèo đã hợp đồng với trí thức trẻ về công tác tại các xã với thời gian 5 năm.

Sau khi kết thúc hợp đồng, để sử dụng hiệu quả, lâu dài đội ngũ trí thức trẻ ở cơ sở, các tỉnh sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của trí thức trẻ; xác định nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tình nguyện của các xã và nguyện vọng của trí thức trẻ để tiếp tục hợp đồng lao động đối với trí thức trẻ tình nguyện theo nguyên tắc gắn việc ký hợp đồng với trí thức trẻ với công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng.

Như vậy, trường hợp của ông Đinh Văn Thuấn, sau khi kết thúc hợp đồng, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của ông, xác định nhu cầu tiếp tục sử dụng trí thức trẻ để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong trường hợp tiếp tục có nhu cầu sử dụng trí thức trẻ, tỉnh Sơn La sẽ xem xét và tiếp tục hợp đồng mới với ông nhưng phải bảo đảm gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ, công chức ở cơ sở.

Chính sách với trí thức trẻ tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ

Trường hợp tỉnh Sơn La không có nhu cầu tiếp tục sử dụng trí thức trẻ, ông Đinh Văn Thuấn sẽ được giải quyết chế độ, chính sách đối với trí thức trẻ tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg, cụ thể:

- Được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận "Đã hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi", xét tặng Huy hiệu "Thanh niên tình nguyện".

- Được trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền công trong thời gian công tác tại tổ công tác ở các xã thuộc 61 huyện nghèo.

- Nếu trở về địa phương nơi xuất phát, thì được UBND các cấp giúp đỡ tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

- Nếu có nguyện vọng ở lại lâu dài nơi tình nguyện đến công tác, thì được ưu tiên sắp xếp việc làm, tạo điều kiện chỗ ở, phương tiện sản xuất và điều kiện sinh hoạt.

- Nếu có nguyện vọng đưa gia đình đến định cư hoặc xây dựng gia đình và định cư tại các xã thuộc 61 huyện nghèo, thì được hưởng thêm mức hỗ trợ di dân theo quy định hiện hành.

- Được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Khi được tuyển dụng vào công chức, viên chức Nhà nước thì không phải thực hiện chế độ tập sự, thử việc và được bổ nhiệm ngay vào ngạch được tuyển dụng.

- Sau khi bổ nhiệm vào ngạch được nâng lương lần đầu sớm hơn quy định hiện hành 12 tháng.

- Nếu tham gia thi tuyển vào các hệ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học thì được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)