Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chế độ đối với người làm công tác khuyến nông

Thứ năm, 27-07-2017 | 14:47:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Khuyến nông viên cấp xã chưa có bằng cấp, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn được hưởng thù lao khuyến nông do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định.

Ông Hoàng Văn Kiên (Tuyên Quang) hiện là cán bộ khuyến nông cấp thôn. Tháng 7/2014, HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố..., trong đó có quy định mức phụ cấp của nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp ở cấp xã nhưng lại không có quy định mức phụ cấp của nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp ở cấp thôn.

Ông Kiên hỏi, có văn bản nào quy định mức phụ cấp của những người làm công tác khuyến nông cơ sở hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 10 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8/1/2010 của Chính phủ về khuyến nông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010), tổ chức khuyến nông địa phương được quy định:

- Ở cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có trung tâm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ở cấp huyện (huyện, quận và thị xã, thành phố có sản xuất nông nghiệp thuộc cấp tỉnh) có trạm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ở cấp xã (xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp) có khuyến nông viên với số lượng ít nhất là 2 khuyến nông viên ở các xã thuộc địa bàn khó khăn, ít nhất 1 khuyến nông viên cho các xã còn lại.

- Ở thôn (thôn, bản, ấp, phum, sóc) có cộng tác viên khuyến nông và câu lạc bộ khuyến nông.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức khuyến nông địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Điều 16 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP quy định về chế độ đối với người hoạt động khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở. Cụ thể:

- Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi chỉ đạo triển khai các dự án khuyến nông được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

- Khuyến nông viên cấp xã thuộc công chức cấp xã được hưởng lương theo trình độ đào tạo, không thuộc công chức cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hoặc lương theo trình độ đào tạo do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định.

- Khuyến nông viên cấp xã chưa có bằng cấp, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn được hưởng thù lao khuyến nông do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định.

Thông tin ông Kiên cung cấp chưa đầy đủ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như về các quy định cụ thể của tỉnh Tuyên Quang nên chưa có cơ sở để giải đáp cụ thể.

Đề nghị ông tra cứu Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, liên hệ với UBND tỉnh Tuyên Quang để được xác định mức hưởng phụ cấp đối với người làm nhiệm vụ khuyến nông cơ sở hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)