Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cao Bằng: Bêu tên 35 doanh nghiệp nợ trên 111 tỷ đồng tiền thuế

Thứ ba, 28-09-2021 | 11:33:00 AM GMT+7 Bản in
Ngoài việc thực hiện tốt các giải pháp quản lý nguồn thu, Cục Thuế Cao Bằng đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế. Mới đây, Cục Thuế Cao Bằng vừa công khai thông tin 35 doanh nghiệp còn nợ đọng hơn 111,2 tỷ đồng.
Đội thuế Chi cục Thuế khu vực Hòa An - Hà Quảng (Cao Bằng) họp bàn công tác thu thuế. Ảnh: Trà An

Theo danh sách doanh nghiệp (DN) nợ thuế vừa công khai, DN có số nợ đọng lớn nhất là Công ty CP Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm nợ 23,2 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Đông Bắc nợ 16,8 tỷ đồng; Tổng công ty CP Thương mại xây dựng nợ 14,6 tỷ đồng; Công ty CP Khoáng sản và công nghiệp Cao Bằng nợ 9,5 tỷ đồng; Công ty CP thủy điện Đông Bắc nợ trên 8 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư phát triển HT Cao Bằng nợ 7,4 tỷ đồng…

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, Cục Thuế Cao Bằng còn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, theo đó cục thuế đã lập danh sách đề nghị xóa nợ thuế cho 35 DN, với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế Cao Bằng chia sẻ, để kéo giảm nợ đọng thuế xuống dưới 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước theo đúng chỉ đạo Tổng cục Thuế, cục thuế đã và đang tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các DN, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng./.

Theo Văn Tuấn(Thời báo tài chính Việt nam)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-09-27/cao-bang-beu-ten-35-doanh-nghiep-no-tren-111-ty-dong-tien-thue-111802.aspx

Ý kiến bạn đọc (0)