Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Các bộ, ngành, địa phương chủ động bố trí kinh phí chống dịch Covid-19

Thứ năm, 20-02-2020 | 13:22:00 PM GMT+7 Bản in
Để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương bố trí, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.
khẩu trang
Một số mặt hàng thiết bị y tế được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bao gồm nguồn từ: ngân sách nhà nước (NSNN), vốn viện trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, các bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao, sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc trong trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chi từ nguồn dự phòng NSNN theo quy định tại Điều 10 Luật NSNN và Điều 7 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN.

Kinh phí thực hiện và chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và trách nhiệm chi trả chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Tài chính.

Nội dung chi, mức chi đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch, thực hiện theo quy định tại: Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Trước đó, Bộ Tài chính đã kịp thời trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao để thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, có quyết định bổ sung kinh phí cho các đơn vị thuộc Bộ Y tế thực hiện phòng, chống dịch; quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để thực hiện hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Trung Quốc; bổ sung kinh phí cho Bộ Ngoại giao để thực hiện kế hoạch đưa công dân Việt Nam từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về nước; bổ sung kinh phí cho Bộ Ngoại giao để trợ cấp đối với các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do Covid-19 gây ra…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ có liên quan trong việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù và nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngay từ đầu tháng 2, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có 5 nhóm mặt hàng trong Danh mục, kèm mã số HS và điều kiện cụ thể để được áp dụng miễn thuế nhập khẩu, như: Khẩu trang y tế, nước sát trùng, nước rửa tay sát trùng, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế, vật tư, trang thiết bị cần thiết khác (bộ trang phục phòng chống dịch).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang rà soát, nghiên cứu để đề xuất các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có du lịch, dịch vụ như giảm lệ phí visa, chi phí logistic... báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Theo Minh Anh(Thời báo tài chính)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-02-19/cac-bo-nganh-dia-phuong-chu-dong-bo-tri-kinh-phi-chong-dich-covid-19-82746.aspx

 

Ý kiến bạn đọc (0)