Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo hiểm xã hội và tiền lương Các doanh nghiệp nông nghiệp đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021, tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020.

Thứ hai, 25-06-2020 | 08:39:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bảo hiểm xã hội và tiền lương Các doanh nghiệp nông nghiệp đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021, tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Hỗ trợ Doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid 19 Bảo hiểm xã hội và tiền lương

Các doanh nghiệp nông nghiệp đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021, tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)