Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đều được tiếp cận các gói giải pháp hỗ trợ, tuy nhiên cần phân loại các doanh nghiệp tiếp cận nguồn hỗ trợ theo các mức độ ảnh hưởng khác nhau, chú trọng các ngành, lĩnh vực, khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh như ngành hàng không, dệt may, da giày, logistic, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh…

Chủ nhật, 02-06-2020 | 09:54:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đều được tiếp cận các gói giải pháp hỗ trợ, tuy nhiên cần phân loại các doanh nghiệp tiếp cận nguồn hỗ trợ theo các mức độ ảnh hưởng khác nhau, chú trọng các ngành, lĩnh vực, khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh như ngành hàng không, dệt may, da giày, logistic, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh…

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay theo hướng dẫn của các bộ ngành thì mới xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại về doanh thu, tài sản trên 50%, lao động mất việc trên 50%. Theo phản ánh của DN, 50% hiện quá cao. Tỷ lệ này có thể giảm xuống 20-25% hoặc nên có cơ chế hoãn cho từng nhóm DN theo tỷ lệ lao động nghỉ việc hoặc bỏ luôn điều kiện nghỉ việc để hỗ trợ dòng tiền cho DN. Chính sách này nhiều lúc có tác dụng ngược khi khuyến khích DN cho 50% lao động nghỉ để đạt yêu cầu, không khuyến khích DN giữ lại lao động.


Đơn vị phản hồi: Ban chỉ đạo QG phòng chống dịch COVID-19

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)