Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và 2/2019

Thứ năm, 14-03-2019 | 08:06:00 AM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số:  0449/PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và 2/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong tháng 1 và 2 năm 2019, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 1 và 2/2019

Tháng 1 và 2/2019 là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên Đán, vì vậy, lượng kiến nghị của tháng 1 và 2/2019 thấp hơn các tháng quý 4/2018 có nguyên nhân quan trọng do số lượng kiến nghị các doanh nghiệp gửi ít hơn. Đồng thời, việc giải quyết của các bộ, ngành, địa phương dường như chậm chễ hơn, tỷ lệ kiến nghị chưa giải quyết đã quá hạn do Văn phòng Chính phủ ấn định cao hơn so với các tháng cuối năm 2018.

Trong tháng 1/2019, VCCI thống kê có 35 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp  gửi đến 17 bộ, ngành, địa phương (giảm 44 kiến nghị so với tháng 12/2018). Tính đến hết 28/2/2019, đã có 15 kiến nghị được trả lời và 20 kiến nghị chưa trả lời. Tất cả các kiến nghị chưa trả lời đều đã quá hạn trả lời.

Trong tháng 2/2019, VCCI thống kê có 48 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp gửi đến 15 bộ, ngành, địa phương (tăng 13 kiến nghị so với tháng 1/2019). Tính đến hết 28/2/2019, đã có 12 kiến nghị được trả lời và 36 kiến nghị chưa trả lời, trong đó, có 9 đã quá thời hạn trả lời, 27 kiến nghị còn thời hạn trả lời.

Chi tiết số liệu và nội dung các kiến nghị mới được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm báo cáo. Thời hạn giải quyết kiến nghị được VCCI tính theo thời hạn do Văn phòng Chính phủ đã đề ra tại công văn gửi các bộ, ngành, địa phương.

Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính bao gồm như sau:

- Bộ Tài chính nhận được 19 kiến nghị của doanh nghiệp, nội dung các kiến nghị tập trung đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật trong các vấn đề: góp ý sửa đổi Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017; chính sách hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn dự án công nghệ thông tin… Ngoài ra, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuế, hải quan gồm: vướng mắc trong việc phải chuyển đổi kê khai thuế GTGT sang phương pháp trực tiếp do nộp chậm thông báo mẫu 06/GTGT;  cách viết hóa đơn GTGT cho nhà đầu tư thuê lại đất; nghĩa vụ kê khai thuế của địa điểm kinh doanh; vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty; vướng mắc trong quá trính thẩm tra chi phí hạng mục chung thuộc gói thầu xây lắp; chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp; giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu…

Doanh nghiệp cũng phản ánh một số vụ việc chậm giải quyết, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: Công ty TNHH Dòng Sông Mới phản ánh Cục Hải quan Hải Phòng chậm trả kết quả phân tích phân loại; công ty TNHH VNIS Việt Nam phản ánh Chi cục Thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh gây phiền hà cho công ty khi thực hiện hay đổi địa chỉ kinh doanh của chi nhánh, kéo dài từ từ tháng 12/2018 đến nay chưa giải quyết; Công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc gửi Đơn Khiếu nại lần 2 khiếu nại và phản đối với Quyết định số 1782/ QĐ- HQHN ngày 26/11/2018 về việc ấn định thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu của công ty. Khiếu nại lần 1 gửi từ tháng 12/2018 nhưng đến nay chưa được trả lời.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 16 kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trong đó có 8/16 đề nghị hướng dẫn pháp luật về đấu thầu đối với các nội dung: chứng thư số tham gia dự thầu của liên danh; trách nhiệm đánh giá đối với hồ sơ dự thầu; ủy quyền trong hoạt động đấu thầu; hướng dẫn thực hiện gói thầu; hướng dẫn việc chỉ định thầu rút gọn; hướng dẫn việc đánh giá hồ sơ dự thầu; chuyển đổi công việc thực hiện trong liên danh sau khi trúng thầu; hướng dẫn việc đóng tiền ghi đơn giá và biến động tỷ giá trong hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

Một số nội dung doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện khác gồm: vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu tư năm 2014; bổ sung ngành nghề đối với doanh nghiệp không nằm trong cam kết WTO; vướng mắc khi thực hiện việc nộp bổ sung ngành nghề kinh doanh; hướng dẫn chuyển nhượng một phần vốn góp cho cá nhân nước ngoài; vướng mắc về thủ tục đăng ký nhà đầu tư đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD tại Hà Nội… Ngoài ra, còn một kiến nghị góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

- Bộ Xây dựng nhận được 9 kiến nghị của doanh nghiệp đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về các nội dung: cấp chứng chỉ năng lực hoạt động và giấy phép hoạt động đối với công tác khảo sát địa hình, đo đạc công trình; việc tính chi phí tư vấn thiết kế đối với công trình thủy lợi; hướng dẫn lập hồ sơ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư, xây dựng; điều chỉnh hợp đồng trọn gói trong trường hợp bất khả kháng; quyết toán giá trị dự phòng trong hợp đồng trọn gói; điều chỉnh gia hạn hợp đồng xây dựng theo định mức 1172; thủ tục điều chỉnh công trình.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được nhiều kiến nghị nhất với 6 kiến nghị từ các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về những nội dung gồm: cách tính lương theo ngày công thực tế; chuyển địa bàn làm việc của người lao động và quy trình sa thải; trả bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp cho người lao động trong thời gian thai sản; cấp thẻ an toàn lao động trong doanh nghiệp tư nhân; xử lý vi phạm hoạt động của doanh nghiệp theo Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; xử lý kỷ luật đối với người lao động; đóng bảo hiểm lao động cho người lao động nước ngoài…

- Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhận được 5 kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung:  hướng dẫn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở; vướng mắc khi thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đề nghị hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất; hướng dẫn quy định của pháp luật đối với việc cho thuê nhà xưởng trên đất được giao thu tiền hàng năm.

Đặc biệt, có kiến nghị của công ty Hiệp Thành về việc UBND tỉnh Cà Mau chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với nhà ở và đất ở tại số 18 đường Ngô Quyền, phường 2, thành phố Cà Mau cho người trúng đấu giá từ năm 2013. Công ty đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau và gửi đến các bộ, ngành trung ương giải quyết dứt điểm. Văn phòng Chính phủ cũng có công văn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau giải quyết dứt điểm cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết với lý do UBND tỉnh Cà Mau đã xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhưng chưa được Bộ trả lời nên chưa giải quyết dứt điểm được.

- Bộ Công Thương nhận được 5 kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung: Đề nghị hướng dẫn vốn cần thiết theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh đối với dịch vụ cho thuê loại máy móc máy đo PIM có mã HS là 9030; thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài; hướng dẫn về quyền phân phối sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Đặc biệt có kiến nghị của Công ty cổ phần thể dục thể thao Việt Nam phản ánh Công ty Điện lực Đống Đa ký hợp đồng mua bán điện với công ty Delicious (đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22/2015/HĐ-HTKD để cùng nhau liên doanh hợp tác kinh doanh mặt bằng tại số 4B Hàng Cháo – thuộc quyền sở hữu hợp tác của Công ty cổ phần thể dục thể thao Việt Nam) để cung cấp điện ba pha cho công ty Delicious sản xuất kinh doanh tại địa điểm số 4B Hàng Cháo khi không thông báo và không được sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp là công ty cổ phần thể dục thể thao Việt Nam. Sau khi công ty cổ phần thể dục thể thao Việt Nam nhiều lần làm việc trực tiếp và gửi văn bản kiến nghị với công ty điện lực Đống Đa, Tổng công ty điện lực Hà Nội nhưng không được giải quyết đã phải gửi kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ. Cho đến nay, Văn phòng Chính phủ đã hai lần có công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị chỉ đạo giải quyết kiến nghị doanh nghiệp nhưng Công ty cổ phần thể dục thể thao Việt Nam vẫn chưa nhận được kết quả trả lời, vụ việc hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Các kiến nghị doanh nghiệp gửi đến các địa phương chủ yếu đề nghị tháo gỡ khó khăn cụ thể doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như: đề nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện dự án cáp treo Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; đề nghị giải quyết những vướng mắc khi đấu thầu và thực hiện gói thầu SP 1/01/ICB “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Sapa”, tỉnh Lào Cai; những khó khăn khi hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng lưu thông trong khu vực nội đô TP. Hồ Chí Minh; bất cập trong việc sáp nhập Bệnh viện Dung Quất vào Bệnh viện Đa khoa TP. Quảng Ngãi …

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

Trong tháng 1/2019, VCCI nhận được 48 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 12 bộ, ngành, địa phương (tháng 12/2018 nhận được 44 văn bản). Trong tháng 2/2019, VCCI nhận được 23 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 8 bộ, ngành, địa phương (giảm 25 văn bản so với tháng 1/2019). Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. (Chi tiết trong Phụ lục 3 gửi kèm theo báo cáo)

Qua theo dõi của VCCI, trong năm 2018 (từ tháng 1/2018 đến hết 31/12/2018), còn 110 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Nhiều kiến nghị đã được Văn phòng Chính phủ và VCCI chuyển từ đầu năm 2018 những vẫn chưa được giải quyết. Các bộ, ngành có nhiều kiến nghị chưa được trả lời gồm: Bộ Tài chính 20 kiến nghị; Bộ Lao động và Thương binh, Xã hội 16 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường 9 kiến nghị; Bộ Xây dựng 8 kiến nghị; Bộ Y tế 8 kiến nghị; … 6 bộ, ngành khác có 8  kiến nghị. Đối với địa phương có 13 tỉnh, TP trực thuộc trung ương chưa trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh có 6 kiến nghị, TP Đà Nẵng có 4 kiến nghị, TP Hà Nội có 2 kiến nghị, TP Hải Phòng có 2 kiến nghị, tỉnh Phú Thọ 2 kiến nghị…

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2018 được trình bày trong Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, tính đến 28/2/2019, còn 56 kiến nghị chưa trả lời, trong đó có 27 kiến nghị còn thời hạn trả lời và 29 kiến nghị đã quá thời hạn trả lời (được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 và 2 kèm theo báo cáo).

Đề nghị Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trả lời dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là các kiến nghị chưa giải quyết trong năm 2018.

II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong hai tháng đầu năm 2019, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

  1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp:

- Đã hoàn thành góp ý 16 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP về viễn thông; Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toánNghị định sửa đổi Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hoạt động thông tin tín dụng; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 323/2016/TT-BTC về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá; Thông tư quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Đối với Luật Đầu tư, dự thảo sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng như thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài, bãi bỏ 26 ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Đối với Luật Doanh nghiệp, dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, hoạt động, quản trị của doanh nghiệp, bãi bỏ con dấu doanh nghiệp, chế độ báo cáo, yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp… Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh đến hộ kinh doanh cá thể, khu vực đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế khi chiếm tới hơn 30% GDP nhưng lại chưa được đối xử bình đẳng bằng pháp luật so với các doanh nghiệp hoạt động chính thức. Luật Doanh nghiệp sửa đổi cần hướng tới các giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp, tạo cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, tăng cường chất lượng quản trị để dần hình thành cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đủ mạnh, trở thành động lực phát triển cho nền kinh tế. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo được VCCI tiếp thu, tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

- Tổ chức Hội thảo Điểm lại Pháp luật kinh doanh năm 2018 và công bố báo cáo Dòng chảy Pháp luật Kinh doanh 2018. Đây là sáng kiến của VCCI nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong 6 tháng hoặc một năm, được bắt đầu từ đầu năm 2018. Báo cáo đã điểm lại những quy định pháp luật có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam trong từng giai đoạn. Các quy định này được tập hợp từ ý kiến đóng góp của các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nhân, luật sư, các chuyên gia kinh tế. Phạm vi của Báo cáo tập trung vào các quy định pháp luật về kinh doanh được ban hành ở cấp trung ương trong năm 2018. Báo cáo ngoài việc thống kê, đã cố gắng phân tích, bình luận và đánh giá để rút kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức Hội nghị tại Hà Nội công bố Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu năm 2018”, do VCCI phối hợp với Tổng Cục Hải quan và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện. Báo cáo đã phản ánh những đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính hải quan trong năm 2018 và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới ngành Hải quan thời gian tới. Theo Báo cáo, mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với nỗ lực cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được cải thiện còn rất khiêm tốn so với năm 2015. Cụ thể, về khả năng tiếp cận thông tin và chất lượng nguồn tin, 91% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng thông tin được cung cấp là thống nhất (so với 77% năm 2015), 90% đánh giá thông tin sẵn có, dễ tìm (81% năm 2015). Hiệu quả hỗ trợ của cơ quan hải quan cũng được đánh giá tích cực với tỷ lệ trên 80% doanh nghiệp cho biết sự hỗ trợ từ cơ quan chuyên trách là “phần lớn và hoàn toàn kịp thời, hiệu quả”. Hoạt động khảo sát này sẽ được tiếp tục triển khai trong các năm tới nhằm thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để tạo thuận lợi và tạo đòn bẩy để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

- Lãnh đạo VCCI tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, góp ý chính sách như: Hội thảo tham vấn chuyên gia về Dự thảo Báo cáo kết quả Điều tra, khảo sát nhu cầu về đào tạo nghề nghiệp gắn với việc đáp ứng nhu cầu thị trường lao động năm 2018, Hội thảo về các giải pháp và chế tài đối với doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, tham dự cuộc họp Nhóm chuyên gia về những vấn đề cần quan tâm khi xem xét mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Hội thảo tham vấn về nhận thức và hành động về sự an toàn tại nơi làm việc trong ngành may tại Hà Nội, Hội thảo tham vấn Báo cáo rà soát khung pháp lý về lao động trẻ em và các quy định là người lao động chưa thành niên trong Bộ Luật Lao động, dự cuộc họp với Bộ Tài chính về việc thực hiện bảo lãnh quốc gia theo Công ước Istanbul, dự Hội thảo chuyên đề “Tự chủ trong Giáo dục nghề nghiệp”; tham gia cuộc họp với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương về tình hình cấp C/O cho các mặt hàng mới hoặc nằm trong danh sách mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu; Tọa đàm về chủ đề “Tiền lương không đủ sống và hệ lụy của nó với đời sống của người lao động”; tham dự Hội thảo phát triển chính sách cho người khuyết tật tại Việt Nam; dự họp với Bộ Công thương về nội dung Luật Cạnh tranh; tham gia Hội nghị về giám sát, phản biện xã hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; làm việc với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng Đề án huy động Việt kiều tham gia xây dựng kênh phân phối, giới thiệu hàng hóa Việt Nam tại các nước sở tại……

- Tham gia Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra tại cảng Hải Phòng về vấn đề phế liệu làm nguyên liệu nhập khẩu bị chậm trễ thông quan, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh: hoàn thiện Báo cáo tiến độ gửi UNDP về hoạt động nghiên cứu và xây dựng tài liệu đào tạo về IC and CoC; làm việc với IBLF Global và nhóm chuyên gia trong nước về rà soát đảm bảo nội dung dự thảo sơ bộ báo cáo nghiên cứu và xây dựng tài liệu đào tạo; dự cuộc họp kỹ thuật lấy ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp và các bên liên quan về Báo cáo nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ và áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp.

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

-  Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản” nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mê Kông và đoàn doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại tổng hợp, sản xuất máy móc, linh kiện, ô tô, ngân hàng, xây dựng, thực phẩm, hàng không, đồ điện gia dụng… Tại Hội thảo, đại diện doanh nghiệp hai nước đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới, tăng cường hợp tác theo cơ chế đa phương để thúc đẩy và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư bằng cách tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…; thường xuyên duy trì đối thoại và thực chất về các vấn đề liên quan đến đầu tư như cải cách môi trường kinh doanh của hai nước… Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, VCCI đã hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

- Phối hợp với Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Argentina trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Argentina. Diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Argentina và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch VCCI cùng đại diện các Bộ, ngành hai nước. Chuyến thăm chính thức của Tổng thống nước bạn cùng với hoạt động Diễn đàn doanh nghiệp đã tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Dịch vụ Argentina nhằm thúc đẩy hoạt động  xúc tiến thương mại và đầu tư giữa  hai nước và đặc biệt sẽ tiến tới việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam – Argentina.

- Tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới kế nghiệp Việt Nam (VNGN) và chương trình Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã gửi lời chúc đến toàn thể các bộ nhân viên VCCI và điểm lại một số kết quả nổi bật VCCI đã đạt được trong năm 2018, chỉ đạo một số định hướng lớn trong năm công tác 2019 và các năm tiếp theo. Nhân dịp này, VCCI công bố thành lập và ra mắt Mạng lưới kế nghiệp Quốc gia, thuộc Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Việc hình thành VNGN thể hiện mục tiêu chuyển giao quyền kinh doanh giữa các thế hệ kinh doanh trong gia đình ở Việt Nam. Hoạt động này không chỉ tạo ra một sân chơi cho thế hệ kế tiếp mà còn hỗ trợ quá trình chuyển giao thành công. VCCI đồng thời công bố Quyết định đổi tên Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam thành Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam và Quyết định thành lập Câu lạc bộ kế nghiệp, trực thuộc Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam.

- Tổ chức Festival Khởi nghiệp 2019 và phát động Chương trình Khởi nghiệp 2019. Đây là năm thứ 17 Chương trình Khởi nghiệp được VCCI tổ chức nhằm: tiếp tục phát triển mạng lưới khởi nghiệp và hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp với 5 hành động lớn: đào tạo giảng viên cao cấp và huấn luyện theo chuẩn quốc tế; tư vấn phát triển hệ thống: hỗ trợ khởi nghiệp các địa phương, bao gồm các cơ sở đào tạo nhân sự có chuyên môn cùng với cơ sở vật chất, cơ chế hỗ trợ chính quyền; kết nối cung cầu và tạo lập hệ sinh thái cho các hoạt động khởi nghiệp; hỗ trợ trực tiếp các dự án, hỗ trợ các chương trình khởi nghiệp ở cấp quốc gia với vai trò là tổ chức, quản trị cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam; tham gia phát triển môi trường chính sách cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam. Trong khuôn khổ Festival Khởi nghiệp 2019, Ban tổ chức đã trao giải cho 6 dự án xuất sắc nhất cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018, đồng thời tổ chức kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp và nhóm tác giả.

- VCCI và Cơ quan Xúc tiến thương mại - đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung (IPCC) vừa ký Thỏa thuận hợp tác và khai trương Văn phòng đại diện KOTRA tại Đà Nẵng. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung là tăng cường thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc. KOTRA là cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, có chức năng hỗ trợ các hoạt động thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc với nước ngoài. KOTRA Đà Nẵng là văn phòng thứ 3 của KOTRA tại Việt Nam sau văn phòng TP.HCM và Hà Nội. Văn phòng mới được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với các đối tác Hàn Quốc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về khả năng đầu tư, kinh doanh tại khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung Việt Nam.

- Phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Chuỗi cung ứng có trách nhiệm ở châu Á – Sự tham gia của các đối tác chiến lược”  nhằm khuyến khích và đảm bảo thực hành trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh có trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp. Sự phát triển bền vững và toàn diện, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là những mục tiêu quan trọng của đất nước, đặc biệt khi Việt Nam đã và đang phê chuẩn nhiều hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EV-FTA. Hội thảo đã cung cấp cho các doanh nghiệp tham dự các kỹ năng, công cụ để tiếp cận và thực hành kinh doanh có trách nhiệm và thúc đẩy sự tăng trưởng thông minh, bền vững và toàn diện, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Dự án sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cho đến năm 2020.

- VCCI phối hợp với Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Sáng kiến hành động vì một thế giới không rác thải”. Diễn đàn đã tạo cơ hội để các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bài học điển hình, các sáng kiến về bảo vệ môi trường, quản lý rác thải và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, cùng nhau phát động các hội viên, đối tác ký cam kết hành động “Vì một thế giới không rác thải”. Ngoài ra, bên lề Diễn đàn, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cũng tổ chức tiệc giao lưu: Doanh nhân nữ - Hành trình xanh 2018 và trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp do nữ làm chủ, lãnh đạo như trà, nông sản sạch, các sản phẩm thời trang, chăm sóc sắc đẹp… tạo cơ hội để doanh nhân nữ kết nối kinh doanh, mở rộng đối tác.

- VCCI đồng thời chủ động phối hợp với các đối tác tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại khác như: Hội nghị Đầu tư thương mại tỉnh Đắc Nông, Hội thảo CyPrus – Điểm đến lý tưởng, Tọa đàm Cơ hội Kinh doanh với thị trường Hoa Kỳ...

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Trung tâm thông tin kinh tế (để đăng tải lên Website);

- Lưu VT, VP (TH).   
 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và 2/2019 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Công thương(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Giao thông vận tải(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Lao động thương và Xã hội(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Tư pháp(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Xây dựng(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Y tế(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Ngân hàng nhà nước Việt nam(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Bộ Thông tin và Truyền Thông (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1 và 2/2019 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang (Tải về)

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)