Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019

Thứ sáu, 19-07-2019 | 12:00:00 PM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số:  1625/PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: CHÍNH PHỦ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong tháng quý 2/2019, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong quý 2/2019

Trong quý 2/2019, VCCI thống kê có 298 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và  hiệp hội doanh nghiệp (tăng 190 kiến nghị so với quý 1/2019). Tình hình giải quyết kiến nghị tính đến 30/6/2019 cụ thể như sau:

Phân loại theo bộ, ngành, địa phương cho thấy: Các bộ, ngành nhận được nhiều kiến nghị trong quý 2/2019 bao gồm: Bộ Tài chính: 76 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 67 kiến nghị; Bộ Xây dựng: 28 kiến nghị; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:15 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường: 23 kiến nghị; Bộ Công Thương: 13 kiến nghị; Bộ Y tế: 15 kiến nghị; Bộ Khoa học và Công nghệ: 9 kiến nghị; Bộ Công an: 7 kiến nghị; UBND TP Hà Nội: 6 kiến nghị; các bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải và UBND TP Hồ Chí Minh đều nhận được 3 kiến nghị; các bộ, ngành: Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều nhận được 2 kiến nghị. Riêng nhóm 13 bộ, ngành, địa phương trên nhận được 268 kiến nghị, chiếm 89,9,2% tổng số kiến nghị trong quý 2/2019. Trong đó, hai bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nhận được số kiến nghị nhiều nhất và vượt trội so với các bộ, ngành, địa phương khác. Một số bộ, ngành, địa phương khác cũng nhận được kiến nghị của doanh nghiệp như: Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Bình, Đắk Lắk, Sơn La, Khánh Hòa, Bắc Giang, Kiên Giang…

Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính các kiến nghị như sau:

- Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị nhất của doanh nghiệp trong quý 2/2019 với nội dung chủ yếu đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật trong các vấn đề: chế độ thực hiện quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm 100% kinh phí hoạt động; phân loại hàng hóa mặt hàng “máy xới đất”; mở tờ khai Hải quan luồng đỏ liên tục; hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh; thời gian kết quả phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu; cập nhật thông tin người đại diện pháp luật trên website của Tổng cục Thuế;  mở tờ khai theo loại hình E62 đối với hàng giao theo chỉ định của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; nộp lệ phí trước bạ đối với việc chuyển đổi đăng ký xe ô tô do sáp nhập công ty; quy định hóa đơn chứng từ kế toán; tính doanh thu tính thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản; việc thanh toán cho liên danh khi thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị cho chủ đầu tư; việc thanh toán cho liên danh khi thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị cho chủ đầu tư; miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp; thanh lý tài sản của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;  nộp tiền thuê đất và tiền bổ sung đối với dự án xây dựng trung tâm thương mại chậm tiến độ; việc áp dụng thuế suất GTGT 5% cho hàng y tế nhập khẩu; thời gian tối đa theo quy định thì Tổng cục Hải quan phải trả lời kết quả kiểm hóa cho doanh nghiệp ; … Một số kiến nghị nổi bật, số lượng doanh nghiệp kiến nghị nhiều như:

+ Một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phản ánh tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2018, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã trả lời rằng các Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước thời điểm 01/01/2015 không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định tại Luật số 71. Qua trao đổi với một số doanh nghiệp khác trong Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng như qua các thông tin doanh nghiệp có được từ cộng đồng các nhà đầu tư tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đến từ các quốc gia khác (Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc), Tổng cục Thuế và một số Cục Thuế địa phương cũng đã ban hành một số văn bản trả lời một số doanh nghiệp, trong đó cũng thể hiện quan điểm nói trên. Quan điểm này hoàn toàn không phù hợp với các quy định về bảo đảm ưu đãi đầu tư và thuế tại các văn bản pháp luật về đầu tư và thuế. Vì vậy, các doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ cần có kết luận rõ ràng về quan điểm Bộ Tài chính đã nêu tại Hội nghị để hỗ trợ doanh nghiệp. Nhận thấy đây là vấn đề lớn liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư và nhiều doanh nghiệp nên VCCI đã tập hợp ý kiến từ các doanh nghiệp và có công văn trao đổi với Bộ Tài chính đề nghị tổ chức đối thoại với nhóm doanh nghiệp này.

+ Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ có ý kiến đề nghị xem xét lại dự kiến tăng thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ từ 2% lên 5% tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP. Doanh nghiệp cho rằng, tác động của việc tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trồng rừng, ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu về độ che phủ rừng từ 41,6% lên 45% theo Quyết định số 419/QĐ-TTG kí ngày 5/4/2017 về phê duyệt chương trình quốc gia quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh có đề nghị xem xét không áp dụng trần lãi vay 20%/tổng chi phí đối với các dự án nhà ở xã hội như quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết và xem xét chỉ áp dụng tỷ lệ trần lãi vay 20% đối với các khoản vay từ các giao dịch độc lập .

+ Công ty TNHH MTV Huỳnh Trần phản ánh bị Chi cục Hải quan CK CSG KV4 (ICD1) kiểm tra sau thông quan từ 15/3/2019 đến 29/4/2019 nhưng đến ngày 13/5/2019 lại nhận tiếp 1 thông báo nữa số 659/STQ-ĐSTQ (25/04/2019) về việc kiểm tra sau thông quan từ 04/2014 đến 2019. Việc bị kiểm tra sau thông quan liên tục khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trái với chỉ đạo của Thủ tướng về việc mỗi năm chỉ thanh, kiểm tra doanh nghiệp 1 lần.

+ Công ty CP Vinafarm Việt Nam phản ánh Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh mở thầu gói 16.000 tấn gạo nhập kho dự trữ Quốc gia. Doanh nghiệp đã nhiều lần liên hệ trực tiếp nhưng phía Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh không cung cấp các thông tin liên quan đến hồ sơ mời thầu. Doanh nghiệp cho rằng, có dấu hiệu của hiện tượng "lợi ích nhóm" trong việc bán hồ sơ mời thầu, thể hiện qua cách thức không minh bạch và cố tính gây khó dễ cho các doanh nghiệp khi tiếp cận.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ yếu nhận được kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trong đó có đa số là đề nghị hướng dẫn pháp luật về đấu thầu đối với các nội dung: các biện pháp ngăn chặn tình trạng ngăn cản  việc tiếp cận hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu không đấu thầu qua mạng; áp dụng loại hợp đồng xây dựng đối với gói thầu tư vấn; vướng mắc khi áp dụng Luật Đấu thầu trong thực hiện dự án đầu tư; hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy trình ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; tính hợp lệ của kết quả báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; xác định nguồn vốn nhà nước và phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp và tư vấn; tham dự gói thầu thuộc dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước; áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu; nộp hồ sơ dự thầu qua mạng; chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo Thông tư 04/2014/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 và một số vướng mắc của doanh nghiệp khi tham gia các gói thầu cụ thể tại Nghệ An, Bắc Giang. …

Một số nội dung doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện khác gồm: đăng ký bổ sung ngành nghề có mã CPC doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hướng dẫn địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam; lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình; vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đầu tư và các Nghị định có liên quan; hướng dẫn việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế loại B, C, D; chuyển nhượng vốn của Công ty cho nhà đầu tư nước ngoài; hướng dẫn áp dụng điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014; vướng mắc khi chuyển nhượng góp vốn của công ty cho nhà đầu tư người Việt Nam; bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư; áp dụng Nghị định 57/2018/NĐ-CP về hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp; vướng mắc khi triển khai dự án đầu tư tại Tiền Giang, Hải Phòng, Gia Lai…

- Các kiến nghị gửi đến Bộ Xây dựng đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về các nội dung: thực hiện quyết toán đối với dự án thuộc đối tượng bị thanh tra; việc điều chỉnh dự toán công trình; thủ tục xuất khẩu đá hộc vật liệu xây dựng thông thường; chuyển nhượng dự án; cơ chế đối với loại hình nhà chung cư officetel (văn phòng có chức năng lưu trú); vướng mắc trong công tác nghiệm thu kết quả bảo trì công trình sửa chữa định kỳ đường sắt; xử lý khối lượng mời thầu thiếu trong đấu thầu đối với hợp đồng trọn gói; xử lý khối lượng mời thầu thiếu trong đấu thầu đối với hợp đồng trọn gói và một số nội dung khác gồm: xử lý khối lượng mời thầu thiếu, quyết toán công trình xây dựng, đánh giá năng lực hoạt động xây dựng…

+ Hiệp hội tấm lợp Việt Nam có văn bản gửi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều bộ ngành kiến nghị về Đề án “ lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sử dụng tấm lợp amiăng trắng từ năm 2023”. Quan điểm của Hiệp hội là phản đổi việc triển khai Đề án này. Đây là vấn đề Hiệp hội và các doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều năm qua. Bộ Xây dựng và các bộ, ngành chức năng đã có văn bản giải thích nhiều lần tuy nhiên chưa thuyết phục được Hiệp hội và các doanh nghiệp.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được các kiến nghị từ các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về những nội dung gồm: đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động không có đủ sức khỏe làm việc; thực hiện các quy định liên quan đến chính sách tiền lương và thuế thu nhập cá nhân cho người lao động; giải thích về quy định làm thêm giờ và chuyển ca; hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động; chế độ dành cho lao động nữ và xác định tiền lương dùng để chi trả các chế độ thai sản, ốm đau; chính sách bồi thường tai nạn lao động; thực hiện chi trả tiền lương cho người quản lý và người lao động tại doanh nghiệp; trợ cấp khi giải thể công ty; trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn; trợ cấp thôi việc cho hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động sau ngày 1/5/2013; thanh toán chi phí y tế và tiền lương trong tai nạn giao thông …

- Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ TNMT nhận được các nội dung kiến nghị gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng; thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp; vướng mắc liên quan đến quyền của nhà đầu tư thuê đất trả tiền một lần, miễn tiền thuê đất trong một số năm; thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; vướng mắc khi thực hiện nộp thuế tài nguyên theo sản lượng khai thác thực tế; vướng mắc khi thực hiện đầu tư dự án nghĩa trang; cách xác định diện tích căn hộ tái định cư để ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vay vốn ưu đãi trong việc xử lý môi trường; thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trúng đấu giá cho Công ty; thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ cấp đổi chủ quyền trụ sở công ty; hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi giải thể doanh nghiệp; chính sách cho thuê đất sản xuất đối với doanh nghiệp nhỏ; giải quyết vướng mắc kết quả đấu giá dự án Khu dân cư thương mại Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu nhà ở, khu dân cư…

- Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về các nội dung: các sai sót chấp nhận được trong chứng từ khai xuất nhập khẩu; thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương;…

Đặc biệt có kiến nghị của Công ty ECO về  lô thép silic kỹ thuật điện (được dùng cho sản xuất lõi thép từ tính của động cơ điện) do Công ty ECO đã nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 101080058700/A11 ngày 14/10/2016 bị áp thuế chống bán phá giá. Từ tháng 02 năm 2017 cho đến nay thì Lô thép nhập khẩu vẫn chưa thể hoàn thành xong thủ tục hải quan. Trải qua hơn hai (02) năm đã qua, Công ty ECO đã phải giải trình và kiến nghị các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Công nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương; Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Kiểm định Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng; Các hiệp hội chuyên ngành: Hiệp hội thép Việt Nam, …về bản chất (đặc tính của hàng hóa) và mục đích sử dụng của Lô thép nhập khẩu nêu trên. Trên cơ sở đó, Cục Phòng vệ thương mại (Cục PVTM) đã ban hành Công văn số 275/PVTM-P1 ngày 14/12/2017, Công văn số 556/PVTM-P1 ngày 28/6/2018, Công văn số 804/PVTM-P1 ngày 13/9/2018 và Công văn số 136/PVTM-P1 ngày 25/02/2019 V/v vướng mắc về xác định hàng hóa bị áp dụng thuế CBPG theo Quyết định số 1105/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được các cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Vì vậy, công ty đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

- Bộ Tư pháp nhận được một số kiến nghị trong đó nổi bật có kiến nghị của Công ty TNHH Minh Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi phản ánh việc Chi cục Thi hành án huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cưỡng chế kê biên tài sản không phải là tài sản thế chấp, cũng không nằm trong bản án của tòa và bán tài sản của Công ty trong khi Công ty đang khiếu nại về giá mà Công ty đề nghị tạm dừng nhưng không được giải quyết.

- Lĩnh vực y tế nhận được một số kiến nghị với các nội dung: giải đáp về quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh; hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ; thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; đề nghị Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cần tạo điều kiện cho khám chữa bệnh có Bảo hiểm y tế; công bố hợp quy và tự công bố an toàn thực phẩm cho dụng cụ chứa đựng thực phẩm; quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh …

Kiến nghị nổi bật trong lĩnh vực y tế là kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCharm Việt Nam) có kiến nghị về việc ngày 19/4/2019, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế ban hành văn bản số 1234/TB-ATTP hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận GMP trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và đến tháng 5/2019 công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn GMP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe với hạn góp ý là 17/7/2019. Cả 2 văn bản này có rất nhiều bất cập về mặt thực tiễn cũng như về pháp lý, có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam. Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Bộ Y tế đã tổ chức buổi hội thảo xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư có sự tham dự của đại diện AmCharm. Sự hợp tác này của Bộ Y tế được AmCharm đánh giá rất cao.

- Các kiến nghị doanh nghiệp gửi đến các địa phương chủ yếu đề nghị tháo gỡ khó khăn cụ thể doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như: đề nghị tháo gỡ khó khăn về quỹ đất tại số 152/239 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình xóa các chung cũ đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định đình chỉ thi hành Kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND đối với Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và văn bản số: 2237/UBND-NL2 của UBND tỉnh Hà Tĩnh để thẩm tra lại toàn bộ căn cứ pháp luật; UBND tỉnh, thành phố Thái Nguyên xem xét, cho phép tiếp tục sử dụng đất đã được thuê theo đúng Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 và Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên"; đề nghị UBND TP Hà Nội cho tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Đầm Bẩy, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội; đề nghị UBND tỉnh Sơn La thực hiện cho thuê đất đối với những trụ sở công trình sự nghiệp dôi dư không còn nhu cầu sử dụng; đề nghị cho khấu trừ tiền thuê đất vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Khu đô thị Nam Thăng Long …

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

Trong quý 2/2019, VCCI nhận được 118 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 22 bộ, ngành, địa phương tăng 29,7% so với quý 1/2019 (quý 1/2019 nhận được 91 văn bản). Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI.

Qua theo dõi của VCCI, từ 1/1/2019 đến hết 30/6/2019, còn 145 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Nhiều kiến nghị đã được Văn phòng Chính phủ và VCCI chuyển từ đầu năm 2019 những vẫn chưa được giải quyết. Các bộ, ngành có nhiều kiến nghị chưa được trả lời gồm: Bộ Tài chính 36 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường 19 kiến nghị; Bộ Y tế 14 kiến nghị; Bộ Lao động và Thương binh, Xã hội 8 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11 kiến nghị; Bộ Khoa học và Công nghệ 6 kiến nghị; Bộ Xây dựng 6 kiến nghị; Bộ Công Thương 4 kiến nghị…. Đối với địa phương có 7 tỉnh, TP trực thuộc trung ương chưa trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bình Phước, Sơn La, Kiên Giang, trong đó Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn nhiều kiến nghị chưa trả lời nhất.

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được trình bày trong Phụ lục 2 và Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trả lời dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc giải quyết các nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương ngày càng kịp thời và đầy đủ hơn so với các năm trước đây. Qua theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, VCCI nhận thấy, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương,…  là những bộ, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ và VCCI tập hợp khá kịp thời và đầy đủ. Một số bộ, ngành trả lời kiến nghị khá chậm như: Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội dù lượng kiến nghị nhận được không quá nhiều.

  1. Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về việc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp nhưng kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được kết quả tăng trưởng tương đối tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP), tiếp tục tăng trưởng khá (tăng 6,76%), nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2018 (tăng 7,08%).

Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trong 6 tháng đầu năm 2019 khi tiếp tục thể hiện xu hướng giảm tốc mà chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, bù lại đó là: doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh (tăng 31,42%), cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2018 (tăng 6,96%); trong khi, số doanh nghiệp giải thể dù tiếp tục tăng (tăng 18,06%) nhưng có mức tăng thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2018 (tăng 21,79%); và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm xuống (giảm 18,65%), năm 2018 số doanh nghiệp này tăng 39,3%. Tuy nhiên, điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VCCI cũng tiến hành điều tra, khảo sát ý kiến của 500 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về chất lượng trả lời kiến nghị của các bộ ngành, địa phương trong thời gian qua. Kết quả khảo sát cho thấy, đối với việc trả lời kiến nghị của các bộ, ngành có: 48,57% doanh nghiệp trả lời hài lòng, 14,29% doanh nghiệp trả lời rất hài lòng, 31,43% doanh nghiệp trả lời chưa hài lòng và 5,71% doanh nghiệp không đánh giá. Đối với việc giải quyết kiến nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có: 37,14% doanh nghiệp trả lời hài lòng, 8,57% doanh nghiệp trả lời rất hài lòng, 31,43% doanh nghiệp trả lời chưa hài lòng và 22,86% doanh nghiệp không đánh giá. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả theo dõi việc trả lời kiến nghị của VCCI đối với các bộ, ngành, địa phương: Các bộ, ngành trả lời kiến nghị khá đúng hạn và đầy đủ, số lượng kiến nghị tồn ít, trong khi đó, UBND cấp tỉnh thường trả lời rất chậm do Ủy ban phải chờ các sở ngành giải quyết và các vụ việc doanh nghiệp kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh thường phức tạp, khiếu kiện kéo dài. Về lí do chưa hài lòng là vì: có đến 34,29% doanh nghiệp trả lời câu trả lời quá chung chung, giải thích mà không giải quyết; 11,29% doanh nghiệp cho rằng cần phải sửa đổi các quy định của pháp luật mới giải quyết được, nhưng việc sửa đổi tiến hành chậm; 11,43% doanh nghiệp phản án cơ quan chức năng chỉ ghi nhận kiến nghị mà không giải quyết; cá biệt có 5,71% doanh nghiệp phản ánh cơ quan chức năng trả lời không đúng nội dung kiến nghị...

II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong quý 2/2019, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

  1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp:

- Đã hoàn thành góp ý 21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đáng chú ý có một số văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị định sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe và nhiều văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác. Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci.

- Chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đối thoại quan trọng nhằm thảo luận, đề xuất và rà soát các chính sách, pháp luật với Đảng, nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển góp phần tích cực vào quá trình cải thiện chất lượng của hệ thống thể chế và kiến tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Một số hoạt động nổi bật như:

+ Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, Chủ tịch VCCI đã đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề “Chủ động khai thác có hiệu quả Hiệp định CPTPP để phát triển bứt phá”. Tham gia đối thoại tại phiên Toàn thể của Diễn đàn, Chủ tịch VCCI đã trình bày bản kiến nghị quan trọng gồm 10 điểm cụ thể với mục đích xây dựng thế hệ các nhà công nghiệp dân tộc, tăng năng suất khu vực tư nhân từ đó tăng khả năng kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam với thông điệp mạnh mẽ: Chính phủ kiến tạo - nhân dân khởi nghiệp - cải cách thể chế và nâng cấp doanh nghiệp cần là những việc song hành để bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

+ Phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm “Nghiên cứu khung khổ pháp lý cho hộ kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp” tại Hà Nội với sự chủ trì của Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và lãnh đạo CIEM và sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia, báo chí truyền hình. Phát biểu tại Hội thảo, đại diện VCCI khẳng định, dự thảo chưa thể hiện được những thay đổi căn bản về loại hình doanh nghiệp, con dấu, đại diện pháp luật, quy định cổ đông… Các chi phí hành chính, chi phí về vốn vẫn ở mức cao, đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình trạng thua lỗ, phá sản. Hơn nữa, dự thảo luật sửa đổi cũng chưa tạo điều kiện đơn giản, thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể phát triển thành doanh nghiệp. Quan điểm của VCCI là điều chỉnh luật cần bám sát thực tiễn hoạt động của hộ kinh doanh và nhu cầu quản lý của cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện cho khu vực hộ kinh doanh phát triển hơn nữa, đồng thời gắn với mục tiêu phát triển số lượng doanh nghiệp đi đôi với hiệu quả hoạt động. Vì vậy, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp cần có những điều chỉnh căn bản và đột phá, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát huy tiềm lực và phát triển.

+ Chủ tịch VCCI tham dự buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã báo cáo Tổng Bí thư về cảm nhận tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trước những chuyển biến tích cực của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công cuộc cải cách thủ tục hành chính đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với vai trò đồng hành, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp quốc gia, VCCI  cam kết sẽ tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình trong công cuộc kiến thiết đất nước, hướng tới phấn đấu đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

- Chủ tịch VCCI tham gia Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 5 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ) về các quy định đang gây khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ghi nhận của Tổ công tác và tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp của VCCI, các Bộ đã nỗ lực cải cách, trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành nhiều văn bản giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tuy nhiên trong đó vẫn còn tồn tại một số nội dung ở một số văn bản gây khó khăn, lúng túng cho doanh nghiệp khi thực hiện luật. Do đó, trong thời gian tiếp theo, việc cải cách cần tập trung và thực chất hơn.

+ Phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2019 với chủ đề “Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững”. Diễn đàn có sự tham dự và chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đại diện các bộ, ngành và khoảng 400 đại biểu đến từ các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và doanh nghiệp. Diễn đàn có 3 phiên thảo luận xoay quanh các nội dung chính: các tiêu chí phát triển cơ sở hạ tầng bền vững; xây dựng năng lượng bền vững; thị trường vốn với các vấn đề xoay quanh nâng trần sở hữu nước ngoài để tăng thu hút đầu tư và các vấn đề liên quan đến ngân hàng…

+ Tổ chức Hội thảo về phương án của Tổ chức đại diện Người sử dụng lao động chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng tiền lương quốc gia về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Hội thảo đã tập trung phân tích các chi phí liên quan hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, từ đó đưa ra phương án đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 2020 của tổ chức đại diện người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở  đó, Hội thảo kiến nghị việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cần được cân nhắc căn cứ theo những doanh nghiệp khó khăn nhất để đưa ra phương án điều chỉnh, đặc biệt chú ý tới yếu tố “khả năng chi trả của doanh nghiệp”, nhất là đối với doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

+ Với vai trò là thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Bộ luật lao động sửa đổi, VCCI đã tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến trực tiếp và gián tiếp đối với nhóm chuyên gia từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các công ty luật, và cộng động doanh nghiệp tại Hà nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh…. bao gồm các doanh nghiệp đến từ các Hiệp hội doanh nghiệp như Dệt may, Điện tử, Thủy sản, Da giày, sản xuất và chế biến gỗ, Hiệp hội DNVVN, Liên minh HTX, Hiệp hội DN Nhật Bản, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Eurocham,… Lãnh đạo VCCI tích cực phát biểu ý kiến đại diện công đồng doanh nghiệp tại các diễn đàn quan trọng như kỳ họp lần thứ 7,  Quốc hội khóa XIV, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF)..  về các nội dung cần sửa đổi trong Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế cạnh tranh của mình trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. VCCI cũng đã có văn bản tổng hợp để phản ảnh các kiến nghị này của doanh nghiệp tới Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội....

+ Tổ chức Hội thảo “Vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công” ngày 15/5/2019 tại Hà Nội. Là một mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII nhưng việc xã hội hóa các dịch vụ công vẫn rất chậm so với tiến trình đổi mới nền kinh tế và còn nhiều hạn chế. Trước thực tế đó, hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá đúng vai trò thực tế của tư nhân trong cung cấp các dịch vụ công hiện nay, nhận diện các rào cản về pháp lý và từ thực tế để kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, góp phần cải cách bộ máy hành chính Nhà nước nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân trong cung cấp dịch vụ công.

+ Lãnh đạo VCCI và các ban chuyên môn của VCCI tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, góp ý chính sách trong các lĩnh vực như: Lao động ; Bảo hiểm xã hội; góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu gia nhập Công ước Singapore về hòa giải; góp ý phương án đàm phán thuế nhập khẩu FTA Việt Nam - Israel; góp ý phương án đàm phán thuế nhập khẩu của Việt Nam vào Ấn Độ trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ASEAN+6 (RCEP)… …

- Tiếp tục triển khai dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy hoạt động chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh. Tiếp tục công tác tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn thúc đẩy hoạt động chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh, hỗ trợ các tỉnh, địa phương nhằm thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh tại các địa phương như: tham dự các hội nghị, hội thảo và có các tham luận phân tích, đánh giá PCI của các địa phương Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nam Định, Lâm Đồng; chuẩn bị cho các hội thảo chẩn đoán PCI 2018 cho các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Bình Phước, Sóc Trăng Cà Mau, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Hà Nội, Phú Yên, Bắc Ninh, Tây Ninh và Hội thảo vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội thảo PCI cấp vùng cho Hội đồng nhân dân khu vực ĐBSCL, miền Trung Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm PCI cấp vùng: Khu vực Nam Trung Bộ tổ chức tại Phú Yên, Khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ tổ chức tại Hưng Yên;…

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Hành động Thực hiện Liêm chính trong kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, triển khai Chương trình nền kinh tế tuần hoàn.

+ Làm việc trực tuyến với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Singapore; họp Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững; lập điều khoản tham chiếu nghiên cứu áp dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) tại doanh nghiệp; chuẩn bị khảo sát thực trạng doanh nghiệp sau 03 năm áp dụng Bộ chỉ số CSI…

+ Triển khai kế hoạch xuất bản Báo cáo nghiên cứu “Áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và Quy tắc ứng xử CoC tại các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị”; xây dựng tài liệu đào tạo về kiểm soát nội bộ (IC) và các quy tắc ứng xử trong phòng chống tham nhũng (CoC); làm việc với UNDP về đề xuất tài trợ giai đoạn tháng 4/2019 - 3/2020 trong khuôn khổ dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường kinh doanh công bằng tại ASEAN” do UNDP triển khai; tiếp đoàn công tác của OECD; xây dựng kế hoạch triển khai hoat động đào tạo về liêm chính doanh nghiệp: tổ chức khóa đào tạo về “Quản trị công ty hiệu quả, minh bạch tại công ty cổ phần” tại Hà Nội…

- Tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Nền kinh tế tuần hoàn: Phối hợp với UNICEF triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh (CRBP), lồng ghép việc thực hiện quyền trẻ em trong Bộ chỉ số CSI 2019; tiếp tục hoạt động nghiên cứu xây dựng thị trường nguyên liệu thứ cấp trong ngành giấy và nhựa; phối hợp với Công ty Môi trường đô thị TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khảo sát đánh giá thí điểm triển khai Sáng kiến “Không xả thải vào thiên nhiên” (ZWTN) trên địa bàn quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh); cập nhật, điều chỉnh Bộ chỉ số DN phát triển bền vững (CSI) năm 2019; làm việc với Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI) về hợp tác tổ chức tập huấn về CSI và GRI cho các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thảo về “Thúc đẩy triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” tại Hà Nội nhằm chia sẻ những chính sách của Nhà nước về quả lý và hỗ trợ cho việc tái chế, tái xử lý chất thải, kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn và ra mắt Nhóm làm việc về kinh tế tuần hoàn…

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Lãnh đạo VCCI tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư và thúc đẩy hội nhập quốc tế ở cấp quốc gia; Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư trong và ngoài nước, đào tạo doanh nghiệp trong đó có nhiều hoạt động nổi bật như:

+ Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển từ ngày 20-29/5/2019, Chủ tịch VCCI đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng. Trong khuôn khổ chuyến đi, VCCI đã phối hợp với các đối tác tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nga, Việt Nam – Na Uy và Việt Nam – Thụy Điển và nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả, thu hút gần 200 doanh nghiệp bản địa tham dự mỗi Diễn đàn nhằm chia sẻ về môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác và kinh nghiệm làm ăn tại mỗi nước cũng như tiếp xúc trực tiếp để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Tại các Diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác, hợp đồng có giá trị lớn được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nga, Na Uy, Thụy Điển. Bên cạnh đó, VCCI cũng đã ký Thoả thuận hợp tác với các đối tác gồm Phòng Thương mại Công nghiệp Mát-xcơ-va, Cơ quan Thương mại Đầu tư Na Uy và Cơ quan xúc tiến thương mại & Đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) nhằm xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kết nối kinh doanh, thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

+ Tổ chức đoàn gồm 50 doanh nghiệp Việt Nam do Chủ tịch VCCI làm trưởng đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Ru-ma-ni và Cộng hòa Séc từ ngày 14-18/4/2019. Trong khuôn khổ chuyến đi, VCCI đã phối hợp với Phòng Thương mại & Công nghiệp Rumani và Liên đoàn Công nghiệp & Giao thông Cộng hòa Séc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Rumani và Việt Nam – Séc, thu hút hơn 200 doanh nghiệp sở tại tham dự, chia sẻ về môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác và kinh nghiệm làm ăn tại mỗi nước. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Rumani và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Séc đã tham dự, phát biểu chỉ đạo tại các Diễn đàn. Tại các diễn đàn, đã có 10 Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Séc, Ru-ma-ni. Cũng trong khôn khổ các diễn đàn,  VCCI đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Công nghiệp và Giao thông Cộng hòa Séc về thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, tư vấn, trao đổi thông tin và đặc biệt liên quan đến nội dung thúc đẩy ký kết EVFTA trong cộng đồng doanh nghiệp; ký Thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Rumani về các chương trình xúc tiến hợp tác doanh nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi thông tin, tư vấn đào tạo doanh nghiệp…

+ Phối hợp tổ chức đối thoại cấp cao về quan hệ thương mại I-ta-li-a – ASEAN lần thứ ba nhân dịp Thủ tướng I-ta-li-a Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Giuseppe Conte cùng tham dự và phát biểu chào mừng. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, tổ chức và 300 doanh nghiệp của I-ta-li-a và các nước thành viên ASEAN, riêng Việt Nam có khoảng hơn 150 doanh nghiệp. Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế I-ta-li-a – ASEAN lần thứ ba tập trung thảo luận một số chủ đề như: triển vọng kinh tế vĩ mô của khu vực ASEAN; công nghệ cho tương lai: xây dựng sự thành công cho công việc kinh doanh và sự bền vững cho xã hội; cạnh tranh để phát triển - sự sáng tạo và thiết kế cho sự đổi mới trong kinh doanh; những công cụ cho hợp tác về kinh tế... Các diễn giả đã cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích, đưa ra một số sáng kiến, nhận định để cùng phát huy vai trò và tiềm năng hợp tác giữa I-ta-li-a và khu vực ASEAN.

+ Phối hợp tổ chức và đồng chủ trì Tọa đàm bàn tròn CEO Việt Nam – Hà Lan tại Hà Nội nhân chuyến thăm chính thức và làm việc của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Tọa đàm có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Thủ tướng Hà Lan cùng các doanh nghiệp hai nước. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, VCCI đã phối hợp với Chương trình hợp tác giới chủ Hà Lan (DECP) tổ chức Tọa đàm “Trao quyền cho phụ nữ và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam” với sự tham dự của các doanh nhân nữ tiêu biểu hai nước, đại diện Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp và giới chủ Hà Lan (VNO-NCW). Tại Tọa đàm, nhiều sáng kiến được đề xuất về hỗ trợ doanh nhân nữ hai nước kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng quyền năng cho phụ nữ trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở hai nước.

+ Tổ chức Toạ đàm "Xúc tiến Thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược: Góc nhìn doanh nghiệp". Tham dự toạ đàm có các Hiệp hội Doanh nghiệp đến từ các nước đối tác chiến lược của Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số địa phương có nhiều kết quả trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 16 nước và thiết lập quan hệ đối tác quan trọng với Hoa Kỳ. Đây là 17 đối tác trọng điểm của Việt Nam, đang đầu tư gần 230 tỷ USD vào Việt Nam, chiếm 70% tổng giá trị đầu tư và 50% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Tại buổi Tọa đàm, một số Hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại – đầu tư của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Ấn Độ … đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu và thu hút đầu tư cũng như những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp các nước trong việc thâm nhập thị trường, mở rộng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, VCCI đang được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, quan trọng” (Đề án 25). Trong khuôn khổ thực hiện Đề án, VCCI sẽ thành lập “Mạng lưới quốc gia về xúc tiến thương mại đầu tư của Việt Nam” (VITPN) nhằm liên kết các tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư cùng tham gia vào mạng lưới này để kết nối với nhau, phối hợp với nhau để nâng cao hiệu quả thương mại đầu tư.

+ Phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2019. Với chủ đề "Kỷ niệm 25 năm Thương mại và Đầu tư", hội nghị có sự tham dự của hơn 250 đại biểu là đại diện Chính phủ, doanh nghiệp hai nước, trong đó có nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam và cả những nhà đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp lớn như Amazon, Google, Coca Cola… Đây là lần thứ ba VCCI phối hợp với các đối tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ với nỗ lực kiến tạo, thúc đẩy nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mới và phát triển hơn nữa thành quả hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trong 25 năm qua. Tại hội nghị, Chủ tịch VCCI cùng đại diện AmCharm và USCC đều thể hiện cam kết tiếp tục tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước kết nối đầu tư, kinh doanh.

+ Phối hợp tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Thụy Điển: Đối tác vì phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo”. Hội nghị được tổ chức nhân chuyến thăm của Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tham dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Công chúa Thuỵ Điển và gần 150 doanh nghiệp hai nước, trong đó có lãnh đạo 50 công ty hàng đầu Thụy Điển. Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia hội nghị tập trung thảo luận xoay quanh các chủ đề quan trọng hai bên cùng quan tâm như đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, phát triển thành phố thông minh, y tế và giáo dục…

+ VCCI đồng thời chủ động phối hợp với các đối tác tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại khác như: Hội thảo “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga”; Hội thảo “Thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam-Nigeria”; Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Oman; Hội thảo “Cơ hội thị trường Australia từ CPTPP”; Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Singapore; Giao lưu thương mại Việt Nam – Hàn Quốc; Hội thảo “Cơ hội kinh doanh Việt Nam – Malaysia trong ngành Ô tô”; Hội thảo “Thương mại Việt – Mỹ: Thời cơ và vận hội mới”; Hội thảo “Ngành dệt may trong xu hướng hội nhập – Phổ biến quy tắc xuất xứ CPTPP và cách thức tham gia Cơ chế REX”; Hội thảo “Liên minh Doanh nghiệp về CSR – Hợp lực cho ngành gỗ và thủy sản”; Tọa đàm “Xu hướng tự động hoá và thương mại điện tử - Tương lai nghề nghiệp trong ngành Logistics”; Hội thảo "Vận dụng biểu thuế quan ưu đãi, phương pháp đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường"; Tọa đàm về “Các quy định của pháp luật lao động và sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác giáo dục nghề nghiệp”; Hội thảo “Kỹ năng vận dụng pháp luật trong việc thực hiện chính sách về đối thoại và thương lượng trong quá trình ký kết, sử dụng và chấm dứt hợp đồng lao động và dự kiến những nội dung sửa đổi”; Hội thảo “BB – BEST FOR BEST – Kênh phân phối đa nhiệm: Giải pháp tối ưu dành cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam”; Hội thảo tập huấn “Thông tin - Công cụ quan trọng cho xây dựng  chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 và đào tạo kỹ năng kỹ thuật số”; Hội thảo “Khởi nghiệp với WeCreate Vietnam” ...

- Tổ chức 181 khóa đào tạo, tập huấn cho 8793 doanh nghiệp về các chủ đề liên quan đến thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, kỹ năng vận động chính sách, nâng cao kỹ năng quản lý hiệp hội, kỹ năng quản lý và lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý cấp trung, kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số trực tuyến, kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh, đào tạo chuyên gia về kỹ năng đối phó với hàng rào phi thuế quan…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Trung tâm thông tin kinh tế (để đăng tải lên Website);

- Lưu VT, VP (TH).   
 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của Bộ tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của Bộ Công thương (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của Bộ Xây dựng (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của Bộ Khoa học và công nghệ (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của UBND Thành phố Hà nội (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 2/2019 của UBND Tỉnh Bắc Giang (Tải về)

 

Ý kiến bạn đọc (0)