Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 1/2020

Thứ tư, 22-04-2020 | 08:56:00 AM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 0483/PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 1/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: CHÍNH PHỦ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong tháng quý 1/2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong quý 1/2020

Trong quý 1/2020, VCCI thống kê có 111  kiến nghị mới của các doanh nghiệp và  hiệp hội doanh nghiệp (giảm 170 kiến nghị so với quý 4/2019). Tình hình giải quyết kiến nghị tính đến 31/03/2020 cụ thể như sau:

 

Phân loại theo bộ, ngành, địa phương cho thấy: Các bộ, ngành nhận được nhiều kiến nghị trong quý 1/2020 bao gồm: Bộ Tài chính: 33 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 27 kiến nghị; Bộ Xây dựng: 03 kiến nghị; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 02 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường: 06 kiến nghị; Bộ Công Thương: 02 kiến nghị; Bộ Y tế: 5 kiến nghị; Ngân hàng Nhà nước: 4 kiến nghị. Riêng nhóm 8 bộ, ngành, địa phương trên nhận được 82 kiến nghị, chiếm 91,02 %. Còn lại là các Bộ: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngoại giao; Công an; Khoa học Công nghệ, chiếm 8,98%. Nguyên nhân trong quý 1/2020 các kiến nghị của doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp giảm so với quý 4/2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. VCCI đã có tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ riêng để hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh tại công văn số 0210/PTM-PTDN ngày 25/2/2020 và công văn số 0453/PTM-KHTH ngày 6/4/2020.

Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính các kiến nghị như sau:

- Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị nhất của doanh nghiệp trong quý 1/2020.  Nội dung cơ bản của các kiến nghị gồm:

+ Hướng dẫn hoặc đề nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan: hướng dẫn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; xác định hành vi vi phạm Luật Quản lý thuế; khấu trừ thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu thay thế; hướng dẫn hoàn thuế dự án đầu tư;

+ Hướng dẫn áp dụng tăng giá hàng hóa khi đánh thuế nhập khẩu; phản ánh việc thay đổi cách lấy mẫu ảnh hưởng đến sự chậm trễ làm thủ tục và giao hàng; hướng dẫn việc nhà thầu phụ sử dụng danh mục miễn thuế của Chủ đầu tư; hướng dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân;

 + Đề nghị hướng dẫn một số thực hiện pháp luật về một số nội dung: hướng dẫn sản phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ nội bộ doanh nghiệp; hướng dẫn chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử không có thưởng; …

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được các kiến, nội dung cơ bản đề nghị Bộ hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật gồm:

+ Hướng dẫn thời điểm góp vốn điều lệ của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam; hướng dẫn chuyển nhượng dự án đầu tư; thanh toán hạng mục chung trong hợp đồng trọn gói; hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp;

+ Hướng dẫn thủ tục thuê đất nằm ngoài quy hoạch; hướng dẫn thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án đầu tư; hướng dẫn ký hợp đồng và ủy quyền cho chi nhánh; hướng dẫn thực hiện quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn thuê xưởng thực hiện dự án đầu tư; hướng dẫn thủ tục cấp phép hoạt động thương mại điện tử cho nhà dầu tư nước ngoài; hướng dẫn chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài; hướng dẫn việc đăng ký mã ngành 6420…

- Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được các kiến nghị của doanh nghiệp, bao gồm: hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tháo gỡ vướng mắc về áp dụng chính sách hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Bộ Y tế nhận được các kiến nghị của doanh nghiệp, bao gồm: hướng dẫn cấp phép hoạt động phòng khám chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề; hướng dẫn thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ sở y tế; hướng dẫn đăng ký công việc sản phẩm phụ gia thực phẩm.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được 4 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: Hướng dẫn quy định chứng minh nguồn gốc tiền mặt để nộp vào tài khoản của người nước ngoài ở Việt Nam; hướng dẫn về cơ cấu khoản nợ vay nước ngoài, đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bênh Covid 19.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được các kiến nghị của doanh nghiệp, bao gồm; Hướng dẫn thực hiện pháp luật về: công bố hợp quy sản phẩm thang máy, thang cuốn nhập khẩu tại Sở LĐ-TB, XH các tỉnh, thành phố; hướng dẫn công tác đào tạo chuyển giao công nghệ ngắn hạn; … 

- Bộ Xây dựng nhận được các kiến nghị của doanh nghiệp, bao gồm: Đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về: quyết toán gói thầu trong hợp đồng trọn gói; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng....

- Các Bộ: Công an; Khoa học và Công nghệ; Công Thương;  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông Vận tải; UBND TP Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh Bình Định, Vĩnh Long, Phú Thọ đều nhận được kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: Đề nghị hướng dẫn phí tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện định kỳ PCCC; hướng dẫn nhượng quyền nhãn hàng hóa và công bố sản phẩm; hướng dẫn việc thông báo thực hiện chương trình khuyến mại; đề nghị xin cấp chứng thư cho hàng xuất khẩu thuộc Bộ Y tế quản lý; hướng dẫn phân loại cấp công trình của hạng mục thi công gói thầu số 10 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp; đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giải quyết dứt điểm việc cho thuê đất theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; phản ánh việc gây khó khăn, ngăn chặn việc cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp tại Phú Thọ...

- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao cũng nhận được kiến nghị của doanh nghiệp với các nội dung: Hướng dẫn về hàng thực phẩm không có trong danh mục phải kiểm tra an toàn thực phẩm; hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng …

Các Bộ: Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; UBND TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Bình, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Long An đều nhận được kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: Đề nghị có hướng dẫn mở rộng độ tuổi, đối tượng tham gia cuộc thi lái xe sinh thái - tiết kiệm nhiên liệu Honda EMC; hướng áp dụng Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

- Trong quý 1/2020, VCCI nhận được 80 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 20 bộ, ngành, địa phương giảm đáng kể so với quý 4/2019 (quý 4/2019 nhận được 202 văn bản). Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI.

Qua theo dõi của VCCI, từ 1/1/2020 đến hết 31/03/2020, còn 69 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Các bộ, ngành có nhiều kiến nghị chưa được trả lời gồm: Bộ Tài chính 19 kiến nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 06 kiến nghị; Bộ Tài nguyên và Môi trường 02 kiến nghị; ; Bộ Y tế 5 kiến nghị; Bộ Lao động và Thương binh, Xã hội 02 kiến nghị; Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và Bộ Xây dựng nhận được 01 kiến nghị. Các địa phương bao gồm UBND các tỉnh, thành phố : Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bến Tre, Long An, Ninh Bình đều nhận được các kiến nghị, trong đó TP. Hà Nội nhận được 03 kiến nghị, còn lại là các địa phương.  

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được trình bày trong Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

- Nhìn chung các bộ ngành đã chủ động tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ và VCCI chuyển tới khá đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn theo phiếu chuyển của Văn phòng. Tuy nhiên, một số bộ ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị doanh nghiệp chưa kịp thời và đúng thời hạn theo phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ vì các lý do sau:

+ Các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thường liên quan đến các quy định của pháp luật, trong khi một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể so với thực tế đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương phải có thời gian nghiên cứu để trả lời.

+ Một số kiến nghị tuy được các bộ, ngành trả lời nhưng việc trả lời thiên về giải thích pháp luật và không nêu hướng giải quyết cụ thể và dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp.

+ Các kiến nghị của doanh nghiệp thường bị chuyển qua nhiều cấp do vậy thời gian Bộ, ngành nhận được và trả lời chưa kịp thời so với thời gian doanh nghiệp gửi kiến nghị.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục có ý kiến với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp đặc biệt là các kiến nghị tồn đọng từ đầu năm 2020.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong quý 1/2020, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

  1. - Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp .

- Chủ động cập nhật và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về tình hình các thị trường trong bối cảnh dịch Covid và các giải pháp hội nhập có thể tính tới trong và sau mùa dịch như: phân tích tác động của dịch tới các ngành sản xuất kinh doanh của Việt Nam, các nguy cơ mà doanh nghiệp gặp phải trong bối cảnh dịch bệnh; nghiên cứu cách thức tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng từ việc tận dụng các cam kết này; thực hiện các báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai các FTA trong doanh nghiệp, phản ánh các vấn đề vướng mắc cản trở doanh nghiệp tận dụng các FTA và đề xuất các giải pháp cụ thể để cải thiện hiệu quả thực thi FTA, hỗ trợ doanh nghiệp hiện thực hóa các cơ hội từ các FTA để đa dạng hóa thị trường nguồn cung và tiêu thụ sản phẩm, thu hút FDI…

- Phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ 2019 với chủ đề “Vai trò và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong phát triển nhanh và bền vững”. Tham dự và chủ trì Diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch VCCI nhận định môi trường đầu tư kinh doanh trong nước vẫn còn không gian và dư địa tiếp tục cải cách thời gian tới. Đóng góp vào nỗ lực chung tăng động lực phát triển kinh tế thông qua cải thiện môi trường kinh doanh, VCCI đã thực hiện nhiều nghiên cứu, phân tích, báo cáo Thủ tướng về 25 điểm xung đột, chồng chéo lớn giữa các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. VCCI kỳ vọng nếu các rào cản hiện nay được tháo gỡ sẽ góp phần mạnh mẽ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020. Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp FDI tham gia Diễn đàn với nhiều kiến nghị cụ thể, trong đó tập trung xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, thực hiện Chính phủ điện tử, chuyển giao một số dịch vụ công… VBF là cơ chế đối thoại thường niên giữa các doanh nghiệp và đại diện các cơ quan Chính phủ xoay quanh các kiến nghị, đề xuất mà VBF đã gửi các bộ, ngành trước đó.

          - Uỷ ban hợp tác công tư (Uỷ ban 17) đã phối hợp với các chuyên gia trong nước và nước ngoài chuẩn bị ấn phẩm “sách xanh” về hợp tác công tư tại Việt nam.

- Phối hợp với  Bộ tài nguyên Môi trường, Bộ lao động, Tổng liên đoàn LĐ Việt nam và các tổ chức quốc tế như UN Woman, UNICEF...hoàn thiện Bộ Chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2020 để triển khai Chương trình Xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt năm năm 2020. Bộ chỉ số csi 2020 đã được hoàn thiệt và cập Nhật trên cơ sở đưa thêm các chỉ số về bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học...để các doanh nghiệp tham gia có thể áp dụng và triển khai.

- Tổ chức Lễ phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020 tại Hà Nội. Đây là năm thứ 18 VCCI triển khai Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia, nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ và cộng đồng khởi nghiệp cả nước xây dựng những dự án khởi nghiệp có giá trị thực tiễn, nêu cao tinh thần lập nghiệp trong thanh niên, sinh viên, phát huy vai trò xung kích của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Chương trình năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như thuyết trình kết nối đầu tư, ra mắt Ban cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao giải cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2019 và tuyên dương tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu…

- Đóng góp ý kiến đối với một số dự thảo văn bản pháp luật như: Nghị định sửa biểu thuế MFN theo đề xuất của Hoa Kỳ; Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng Báo cáo về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) phục vụ Đoàn Giám sát của Quốc hội; rà soát về tác động của RCEP không có Ấn Độ tới Việt Nam… (Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam nói riêng, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, dịch vụ, du lịch…, VCCI đã chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng: Báo cáo nhanh trình Thủ tướng Chính phủ tình hình doanh nghiệp dưới tác động của dịch Covid-19 và kiến nghị các giải pháp giải cứu cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; thực hiện nhanh nhất thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các chứng từ thương mại khác do VCCI cấp; hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp về các thị trường, mặt hàng, quy tắc xuất xứ từ các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) giữa Việt Nam và các nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, tìm hiểu thị trường mới, khách hàng mới tái cơ cấu đầu vào, đa dạng hóa thị trường; triển khai chương trình phổ biến các FTAs và tư vấn cho doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn cung, chuỗi cung ứng theo hướng tập trung vào các quốc gia, vùng lãnh thổ trong nội khối các FTAs mà nước ta đã ký kết (có hiệu lực và sắp có hiệu lực), tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường trong nước, tăng cường kết nối phát triển thị trường nội bộ giữa các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản lý…  

- Lãnh đạo VCCI có nhiều buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Vật liệu xây dựng, Tổng cục Thuỷ sản… nhằm trao đổi, tiếp thu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị từ các đơn vị, trên cơ sở đó tổng hợp, đưa ra các khuyến nghị chung trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan. 

- Tiếp tục làm việc với các đối tác Mạng lưới ASEAN về phát triển bền vững (CSR-ASEAN network), Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Thế giới (WBCSD), đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư về triển khai Sáng kiến Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G) giai đoạn mới…

- Tiến hành khảo sát nhanh các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm, tập trung vào các vấn đề vướng mắc hiện tại khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới tác động của dịch Covid-19.

- Tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2019 của Dự án “Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với DNNVV” (Youth Spark); Đề án “Hỗ trợ DNNVV do nữ làm chủ đổi mới phương thức quản lý doanh nghiệp trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập”; Dự án “Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong tái cơ cấu kinh tế”; Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

- Tổ chức buổi làm việc giữa Chủ tịch VCCI với TS. Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam. Cuộc gặp giữa hai bên nhằm trao đổi về tình hình hợp tác của VCCI và ILO cũng như trao đổi những thuận lợi, khó khăn, một số ưu tiên của VCCI để hỗ trợ công đồng doanh nghiệp trong năm 2020 nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 với nhiều nội dung mới thách thức doanh nghiệp. Trong năm 2020, VCCI sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình để nâng cao “sức khỏe” của doanh nghiệp, đặc biệt về năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất, ưu tiên thực hành lao động có trách nhiệm cho doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng cho người lao động cho khu vực doanh nghiệp cũng như người lao động trong khu vực phi chính thức. Tại buổi làm việc, lãnh đạo VCCI và ILO tiếp tục khẳng định sự hợp tác của hai tổ chức đã và đang mang lại hiệu ứng lan toả tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, các đối tác ba bên nói chung.

- Tổ chức một số hội thảo chuyên đề hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như Hội thảo về ngăn ngừa gian lận về xuất xứ; Hội thảo tham vấn về nhu cầu đạo tạo của các doanh nghiệp do nữ làm chủ…; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp về “Hạn chế tranh chấp, giảm thiểu rủi do trong quá trình thực hiện Hợp đồng thương mại quốc tế và cập nhật những thay đổi trong Incoterms 2020”, “Lập báo cáo quyết toán, kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan – Cập nhập một số quy định mới về lĩnh vực hải quan”…

III. Đề xuất, kiến nghị

Với nhiệm vụ được giao tổng hợp tình hình giải quyết kiến nghị của các cơ quan nhà nước cũng như tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, VCCI đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết kiến nghị như sau:

- Nâng cao chất lượng Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

+ Hiện nay, Chính phủ mới khai trương cổng Dịch vụ công quốc gia trong đó có tích hợp luôn cả Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, việc sử dụng giao diện mới trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa thật thuận tiện như trước đây. Công cụ tìm kiếm theo các tiêu chí như số công văn, tên doanh nghiệp hoặc tên người gửi nhiều khi không chính xác. Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị cần liên thông với các Bộ, ngành nhằm mục đích đảm bảo kiến nghị được đăng tải lên hệ thống thì các Bộ, ngành, địa phương cũng nhận được và chủ động trả lời, giải quyết. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gửi và tra cứu kiến nghị.

- Đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và chuyển kiến nghị của các cơ quan hành chính nhà nước đến các Bộ, ngành, địa phương để trả lời kiến nghị kịp thời.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong quý 1/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Trung tâm thông tin kinh tế (để đăng tải lên Website);

- Lưu VT, VP (TH).   

[1] Số lượng kiến nghị chưa giải quyết cao một phần do Văn phòng Chính phủ thay đổi giao diện Website về tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, do đó việc cập nhật cũng như theo dõi thông tin giải quyết kiến nghị chưa được kịp thời như giai đoạn trước đây.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 1/2020 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2020 của Bộ tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2020 của Bộ Xây dựng (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2020 của Cục thuế TP Hải phòng(Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2020 của Bộ Ngoại giao (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Tải về)

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)