Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp về phục hồi và phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp về phục hồi và phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu.

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp về phục hồi và phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp về phục hồi và phát triển bền vững

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp theo chủ đề “Chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững”.

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp về phục hồi và phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp về phục hồi và phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.