Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước đạt mức kỷ lục với 76.233 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2022 đến nay, có 40.667 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 17/17 lĩnh vực./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-cao-ky-luc-trong-6-thang-dau-nam/802715.vnp