Mời doanh nghiệp tham dự sự Triển lãm PETZOO Ankara - Các sản phẩm dành cho thú cưng, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ

Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn thông tin về Triển lãm PETZOO Ankara - Các sản phẩm dành cho thú cưng, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết của sự kiện bằng cách truy cập liên kết này: https://petfuari.com/ankara/en 

Chi tiết liên hệ:

Mr. Cấn Việt Hoàng : v.can@ticaret.gov.tr

Cu Viet Hung 
Deputy Manager    
Int'l Relations Dept
VCCI
Phone:     04-35742161
Fax:          04-35742020
Email:      hungcv@vcci.com.vn