Đồng Tháp công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, địa phương năm 2021

Huyện Châu Thành dẫn đầu khối chính quyền địa phương trong bảng xếp hạng DDCI tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Trong ảnh: Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký Quyết định số 403/QĐ-UBND-HC phê duyệt và công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Theo đó, đối với khối sở, ban, ngành tỉnh, nhóm rất tốt gồm các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục thuế; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhóm tốt gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Hải quan; Sở Xây dựng.

Nhóm khá tốt gồm: Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

Nhóm khá gồm: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Đối với khối chính quyền địa phương, nhóm rất tốt gồm: UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Cao Lãnh và UBND TP. Hồng Ngự.

Nhóm tốt gồm: UBND huyện Lai Vung, UBND huyện Hồng Ngự, UBND huyện Tân Hồng.

Nhóm khá tốt gồm: UBND huyện Thanh Bình, UBND TP. Sa Đéc, UBND huyện Tam Nông, UBND TP. Cao Lãnh.

Nhóm khá gồm: UBND huyện Tháp Mười và UBND huyện Lấp Vò.

Theo bảng xếp hạng DDCI tỉnh Đồng Tháp năm 2021, đối với khối sở, ban ngành, Bảo hiểm Xã hội tỉnh xếp hạng 1 với điểm số 79,80 (thang điểm 100). Đứng cuối bảng xếp hạng là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hạng 14 với điểm số là 72,44 điểm.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông không tính điểm và xếp hạng kết quả đánh giá do khảo sát không đạt số lượng ý kiến trả lời tối thiểu cần có cho mỗi đơn vị.

Đối với khối chính quyền địa phương, huyện Châu Thành xếp hạng 1 với điểm số là 83,60 điểm. Đứng cuối bảng xếp hạng là huyện Lấp Vò, hạng 12 với điểm số là 74,68 điểm.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Theo Trúc Giang (Báo Đầu tư)

https://baodautu.vn/dong-thap-cong-bo-ket-qua-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-dia-phuong-nam-2021-d164721.html