Cả nước có 13 mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2022, ca nước có 13 mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD.
2 tháng đầu năm 2022, ca nước có 13 mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD, tăng thêm 2 mặt hàng so với cùng kỳ 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 10,2%; nhập khẩu tăng 15,9%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2/2022 đạt 25,28 tỷ USD, giảm 14,2% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,28 tỷ USD, giảm 17%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17 tỷ USD, giảm 12,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2022 tăng 21,9%; trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 22,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21,4%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,73 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, cả nước có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm trước, mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD đã tăng thêm 2 mặt hàng.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8%; trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,6%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,2%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,2%.

2 tháng đầu năm, thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc với kim ngạch ước đạt 20,8 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ các thị trường châu Á, trong đó, nhập siêu từ Trung Quốc 13,4 tỷ USD, tăng 78,8%, nhập siêu từ Hàn Quốc 6,5 tỷ USD, tăng 24,4%; nhập siêu từ ASEAN 1,5 tỷ USD, giảm 18,1%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2022 ước tính nhập siêu 2,34 tỷ USD ( Tháng 1 xuất siêu 1,4 tỷ USD). Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD); trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,02 tỷ USD.

 

Theo Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/ca-nuoc-co-13-mat-hang-nhap-khau-tren-1-ty-usd-d161410.html