Chương trình Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (Khóa 31- trực tuyến) và khóa Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (Khóa Y tế 7 – trực tuyến)

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (BMWi) giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp thực hiện Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức. Từ năm 2008, hơn 40 khóa học với gần 700 học viên đã tham gia học tập tại Đức thành công và được đánh giá cao. Do tác động của dịch bệnh COVID 19, chương trình tạm thời chuyển đổi sang hình thức phỏng vấn và đào tạo trực tuyến.

  1. Khóa Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (Khóa 31- trực tuyến)

   Thời gian dự kiến: 

  - Phỏng vấn trực tuyến:  12 – 15/ 7/ 2021 

  - Đào tạo trực tuyến (8 tuần):   Bắt đầu tháng 8/2021.

   Số lượng và đối tượng học viên:  15 - 20 người

  1. Khóa Y tế 7 ( học trực tuyến )

Thời gian dự kiến: 

- Phỏng vấn trực tuyến: 12-15/7/2021

-  Đào tạo trực tuyến ( 8 tuần): bắt đầu giữa tháng 8/2021

- Đào tạo tại Đức ( 1 tuần ): thời điểm tùy thuộc vào tình hình dịch Covid 19

 Số lượng học viên Việt Nam: 05 người (chung với học viên Ấn Độ và Trung Quốc)

VCCI  trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử người đăng ký tham dự chương trình theo mẫu gửi kèm trước ngày 30/6/2021. Hồ sơ dự tuyển sẽ được gửi sau khi nhận được đăng ký (ưu tiên gửi đăng ký sớm).

Chi tiết xin liên hệ : Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Tel : 024 35742165/ 35742022 (m.lẻ 242); Fax : 024 35742020 / 04 35742030 - Email : dunglm@vcci.com.vn; huongvt@vcci.com.vn;

Thông tin chi tiết và phiếu đăng ký vui lòng bấm link https://tinyurl.com/3wzzmb4b