Đại hội mua sắm trực tuyến Chuỗi cung ứng xe thông minh toàn cầu - Đài Loan

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Đơn vị/Doanh nghiệp

Nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xin trân trọng giới thiệu tới Quý Đơn vị/Doanh nghiệp :’’ Đại hội mua sắm trực tuyến Chuỗi cung ứng xe thông minh toàn cầu” sẽ diễn ra vào ngày 08/7/2021. Tài liệu giới thiêu về đại hội, các mốc thời gian liên quan của đại hội xin tham khảo tại .File phụ lục tham khảo

Trong trường hợp các doanh nghiệp muốn tham gia đại hội Ban tổ chức sẽ hỗ trợ sắp xếp.

 Chi tiết liên hệ :

 

Ms. Trần Phương Diệu: 02438335501 -05 ext 8124 ; Email: dieukt.teco@gmail.com

 

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI - Tel: (024) 35742161; Fax(024)35742020

Mr.Tuấn Anh Email : anhnt@vcci.com.vn

Xin trân trọng cảm ơn.