Thông tin hữu ích về thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) xin chia sẻ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam một số trang web xúc tiến thương mại và gặp gỡ doanh nghiệp trực tuyến của Thổ Nhĩ Kỳ:

 Chi tiết xin liên hệ:

Chi tiết xin liên hệ:

hoang.comsec.turkish.emb@gmail.com

Cu Viet Hung 
Deputy Manager    
Int'l Relations Dept
VCCI
Phone:     04-35742161
Fax:          04-35742020
Email:      hungcv@vcci.com.vn