Thông báo về Hội chợ - Triển lãm đồ trang sức Istanbul Jewelry Show từ ngày 27-30/5/2021

Từ ngày 27-30/5/2021, tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra Hội chợ - TRiển lãm về đồ tráng sức Istanbul Jewelry Show

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm truy cập tại :  http://app.go06.informamarkets.com/e/es?s=2013560044&e=2170&elqTrackId=3963cbe294094a52b3a8c91478b366c8&elq=86ce0f514be945b49fc11c97a79fb001&elqaid=308&elqat=1

để biết thêm thông tin

Hoặc liên hệ:

hoang.comsec.turkish.emb@gmail.com

Cu Viet Hung 
Deputy Manager    
Int'l Relations Dept
VCCI
Phone:     04-35742161
Fax:          04-35742020
Email:      hungcv@vcci.com.vn
 
Trân trọng cảm ơn!