Lạng Sơn: Cập nhật chính sách thuế và đào tạo kỹ năng xây dựng báo cáo tài chính

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản trị cũng như khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, các chuyên gia truyền đạt các nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH 14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và một số nghị định, nghị quyết, thông tư về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; hóa đơn, chứng từ; quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Cùng với đó, là các chính sách: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Cùng với đó, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện phần mềm hóa đơn điện tử; những vấn đề cơ bản về nguồn vốn trong doanh nghiệp; đối thoại, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kỹ năng xây dựng báo cáo tài chính, phòng ngừa rủi ro khi lập báo cáo tài chính; về khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân; về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; những sai phạm về hóa đơn chứng từ về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay toàn ngành Thuế của tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp thu thuế; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí, tránh tình trạng nợ đọng thuế. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, tập trung vào các hộ khoán; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; tăng cường kiểm soát, đôn đốc nộp thuế đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh;... Qua đó, công tác thu nội địa năm 2020 phấn đấu vượt tỷ lệ cao so với dự toán của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Tính đến hết tháng 10 năm 2020, toàn ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện công tác thu nội địa ước đạt trên 2,243 nghìn tỷ đồng, đạt 91% dự toán Bộ Tài chính giao và 81,6% dự toán UBND tỉnh giao (bằng 85,8% so với cùng kỳ năm trước). /.

Theo Lê Hồng Phương(Thời báo tài chính)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-11-03/lang-son-cap-nhat-chinh-sach-thue-va-dao-tao-ky-nang-xay-dung-bao-cao-tai-chinh-94527.aspx