Được thuê tư vấn để lập dự án đầu tư xây dựng

Ông Đại cũng muốn biết, đơn vị tư vấn đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường rồi thì có được thực hiện gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì được thuê tư vấn có đủ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, không có quy định nào cấm tổ chức tư vấn đã lập dự án không được giám sát thi công công trình do mình lập dự án.

Theo Chinhphu.vn