MỜI DOANH NGHIỆP ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VIỆT NAM THAM GIA ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI SRI LANKA

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam- Sri Lanka nói chung, tăng cường xuất nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực Điện và Điện tử nói riêng, Ủy ban Phát triển xuất khẩu Sri Lanka (Sri Lanka Export Development Board-EDB) trân trọng mời đoàn doanh nghiệp Việt Nam (10 thành viên) trong lĩnh vực Điện, Điện tử sang Sri Lanka tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư thương mại, kết nối kinh doanh, trao đổi sản phẩm… Thời gian: Quý 3 hoặc quý 4 năm 2020.

EDB sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia chương trình này như sau:

1. 03 đêm khách sạn cho 1 đại diện/doanh nghiệp.

2. Bố trí các cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp Điện và Điện tử Sri Lanka.

3. Tổ chức các cuộc thăm nhà máy của Sri Lanka.

EDB có gửi kèm theo danh sách hơn 40 doanh nghiệp Sri Lanka trong lĩnh vực Điện, Điện tử để doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến chương trình đi Sri Lanka nói trên xin liên hệ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Quan hệ Quốc tế, C Liên, tel: 024 35742022 (352), Email: liendt@vcci.com.vn

Xin trân trọng cám ơn.