Mời tham dự chương trình học tập khảo sát tại Nhật Bản - Triển lãm Quốc tế AgriWeek Osaka 2020

Kính gửi:  Lãnh đạo các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức và các dự án chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao của Nhật Bản và tiếp thu, áp dụng hiệu quả vào các mô hình và điều kiện tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Nhật Bản với chủ đề “Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản”, kết hợp tham dự Hội chợ - Triển lãm Quốc tế AgriWeek Osaka 2020.

Thời gian: Từ ngày 11-17/05/2019

Địa điểm: Osaka - Shizuoka - Hakone - Tokyo

Hội chợ - Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgriWeek Osaka 2020 là triển lãm lớn nhất tại Nhật Bản và là một trong những cuộc triển lãm quan trọng nhất thế giới về nông nghiệp công nghệ cao, nhằm quảng bá các công nghệ tiến tiến của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp nước ngoài kết nối với nhau. Tại Triển lãm AgriWeek 2020 được tổ chức tại thành phố Osaka từ ngày 13-15/05/2020, đại biểu tham dự sẽ được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của ngành nông nghiệp Nhật Bản

Trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham gia chương trình và xem thông tin tại link :Chương trình chi tiết, Công văn

Thông tin hỗ trợ tham dự vui lòng liên hệ: 

Mr. Quốc Dũng 

Mobile: 0986 666 608 - Email: dungtq-itb@vcci.com.vn

ITB - VCCI / Tầng 4 tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội