Ban Kế hoạch - Tổng hợp

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Kế hoạch - Tổng hợp

 

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phạm Đình Vũ - Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 35742022 

Fax: (024)35742020; (024)35742030

  
 
Ông Bùi Xuân Sinh - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742774

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 

Ông Mạc Như Quỳnh - Phó Trưởng Ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

Fax: (024)35742020; (024)35742030